Choose your country

prev

Co robimyWybierz specjalizacje

SUEZ na świecie

70

krajów

83 921

pracowników

400 000

klientów przemysłowych i komercyjnych

65 000 000

osób korzystających z usług asenizacyjnych

92 000 000

osób korzystających z dostaw wody pitnej

10 000 000

osób korzystających z dostaw wody pitnej uzyskiwanej poprzez odsalanie wody morskiej

16 300 000

ton odzyskanych odpadów

74 000 000

euro zainwestowanych w badania i rozwój

6 254

GWh energii odzyskiwanej z odpadów rocznie na całym świecie

Informacje dotyczące plików cookies
Nota prawna