Dzień Długu Ekologicznego: nasz wkład w przesunięcie tej daty!

Od 29 lipca żyjemy na kredyt: nasze zużycie zasobów przekracza to, co Ziemia może odnowić w ciągu jednego roku. Ten dzień, nazywany dniem długu ekologicznego, występuje każdego roku. Jednak zmniejszenie o połowę naszego śladu węglowego pozwoliłoby nam przesunąć tę datę o 93 dni.

Wpływ działań przeprowadzonych w 2018 r. (Dane z 2018 r.):