Gospodarka obiegu zamkniętego

COP25: SUEZ wzmacnia zaangażowanie w sprawy klimatu.

Grupa SUEZ potwierdziła swoje zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu w kierunku utrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, zalecanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) i zintensyfikowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych i oceanów.

Do 2030 r., 40% światowej populacji zostanie dotknięta przez susze. Świadoma pilnej potrzeby walki z globalnym ociepleniem, Grupa SUEZ przystąpiła do organizacji Climate Ambition Alliance, kierowanej przez rząd chilijski, przyjmując zobowiązanie „Business ambition for 1,5 ° C, our only future”, ogłoszone przez UN Global Compact we wrześniu ubiegłego roku.

W ramach planu strategicznego „Shaping SUEZ 2030”, Grupa postanowiła pójść o krok dalej w zakresie zobowiązań klimatycznych podjętych podczas COP21. SUEZ dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 45% do 2030 r. - w porównaniu do 30% zaplanowanych poprzednio - aby dostosować cele do „scenariusza 1,5°C”. Grupa obrała również cel wspierania klientów w uniknięciu emisji 20 milionów ton CO2 rocznie do 2030 r., podwajając tym samym pierwotny cel 10 milionów ton, oferując lokalnym władzom i przemysłowi rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

SUEZ przekroczył już cel potrojenia swojej zdolności alternatywnej produkcji wody do 2030 r., aby chronić zasoby wodne zagrożone zmianami klimatu.

Grupa dąży do zapewnienia swoim klientom w 100% zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań. Przykładem może być oczyszczalnia ścieków Farfana w Santiago de Chile, która została przekształcona w biofabrykę, nagrodzona przez ONZ Momentum for Change na COP24. Biofabryka ponownie wykorzystuje 100% ścieków, przekształcając je w nowe zasoby: biogaz do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła oraz nawóz dla lokalnych rolników. Zakład ma być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, osiągnąć zerowy wpływ na środowisko i wytwarzać energię.

Ochrona oceanów jest od wielu lat integralną częścią strategii klimatycznej SUEZ. Zagrożone przez zanieczyszczenia pochodzące w 80% z ziemi i działalności człowieka oceany, odgrywają ważną rolę w regulowaniu klimatu planety. Grupa opracowuje rozwiązania mające na celu uniknięcie, w szczególności w oczyszczalniach ścieków, zanieczyszczenia gleby, które może dotrzeć do oceanów oraz zwiększenie poziomów sortowania i recyklingu tworzyw sztucznych.