Rola dostawców usług publicznych w czasie epidemii COVID-19.

Aktywności związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami to usługi publiczne. Grupa SUEZ na całym świecie dokłada wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, zapewnić mieszkańcom kontynuację dostarczanych przez nas usług.

Plany ciągłości wdrażane są we wszystkich krajach dotkniętych epidemią. Dotyczą one przede wszystkim uzdatniania i dystrybucji wody pitnej, odbioru i zagospodarowania odpadów oraz kontynuowania działalności przemysłowej. Zostały one zaprojektowane z wykorzystaniem lekcji z poprzednich wydarzeń o charakterze epidemiologicznym. Jesteśmy w kontakcie z lokalnymi władzami oraz organami administracji państwowej monitorującymi pandemię.

 

Przede wszystkim musimy zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom. Działalności związane z odpadami zawsze wiążą się ze szczególnymi zagrożeniami, dlatego pracownicy SUEZ na co dzień są wyposażeni, przeszkoleni i zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej. Każdy z 90 000 pracowników SUEZ na świecie regularnie otrzymuje informacje przypominające o środkach higieny zapobiegawczej, które należy stosować. W Polsce pracownicy biurowi w znacznej większości zostali skierowani do pracy zdalnej, ale naszym najważniejszym zadaniem w tym okresie jest ochrona pracowników operacyjnych, którzy każdego dnia odbierają odpady od 2,2 miliona Polaków, obsługują instalacje do zagospodarowania odpadów i oczyszczalnię ścieków. W obecnej sytuacji bylibyśmy wdzięczni, gdyby mieszkańcy również pomogli uniknąć wszelkiego rodzaju zagrożeń dla zdrowia naszych pracowników. Jeśli Ty lub Twoja rodzina chorujecie na COVID-19, prosimy o umieszczanie odpadów w kilku torbach i dotykanie pojemnika na odpady wyłącznie w jednorazowych rękawiczkach. Dziękujemy za współpracę!

 

Podczas pandemii COVID-19, cała Grupa SUEZ pozostaje zmobilizowana, aby zagwarantować ochronę i bezpieczeństwo swoim pracownikom i ciągłość usług świadczonych klientom.

Keywords