COVID-19: Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu utrzymania ciągłości usług i zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom.

Epidemia COVID-19 rozprzestrzeniła się obecnie na całym świecie, dotykając wszystkich sektorów i branż. Pracownicy SUEZ, działając często na pierwszej linii, zapewniają ciągłość podstawowych usług, takich jak zbieranie, przetwarzanie i odzysk odpadów, oczyszczanie ścieków oraz zapewnienie dostaw wody. Każdego dnia podejmujemy działania, aby zapewnić ciągłość usług i wspierać kluczowe aktywności naszych klientów w jak najbezpieczniejszych dla wszystkich warunkach.

Wdrożyliśmy plany zarządzania kryzysowego i ciągłości działania na wielu poziomach (Grupa, jednostka biznesowa, instalacja) w celu wypełnienia swoich kontraktów i usług, jednocześnie ograniczając wszelkie zagrożenia dla naszych pracowników do minimum. Nieustannie badamy i oceniamy przyjęte przez nas środki kontroli, praktyki higieniczne i procedury dystansu społecznego. Będą one odpowiednio aktualizowane w zależności od ewolucji okoliczności i wymogów regulacyjnych.

Keywords