Biuro Prasowe SUEZ w Polsce

O SUEZ
SUEZ Polska należy do międzynarodowej grupy SUEZ, która działa na 5 kontynentach i korzystając ze specjalistycznej wiedzy, rozwijanej od końca XIX wieku, zapewnia dostęp do niezbędnych usług środowiskowych. W Polsce Grupa obecnie zatrudnia 2500 pracowników, którzy codziennie świadczą usługi dla ponad 2 milionów mieszkańców oraz 5000 firm i instytucji z zakresu odbioru, zagospodarowania odpadów i przekształcania ich w nowe zasoby, oczyszczania ścieków, zarządzania wodą oraz utrzymania czystości w gminach.

CEL SUEZ

Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, którą rozwijamy od końca XIX wieku, SUEZ pomaga ludziom w ciągłej poprawie jakości życia, dbając o ochronę zdrowia i wspierając wzrost gospodarczy.

Pracujemy, aby zapewnić wszystkim dostęp do niezbędnych usług środowiskowych. Uzdatniamy i dostarczamy wodę dostosowaną do wszelkich potrzeb, dbając o jej wysoką jakość i chroniąc ją jako wspólne dobro. Oczyszczamy ścieki i odzyskujemy odpady, przekształcając je w nowe zasoby.

Ludzie są coraz bardziej narażeni na konsekwencje zagrożeń środowiskowych w obliczu wzrostu demograficznego, zmiany klimatu oraz nierówności społecznych i geograficznych.

Każdego dnia w SUEZ angażujemy się w ochronę podstawowych elementów naszego środowiska – wody, gleby i powietrza – które decydują o naszej przyszłości. Inwestujemy nasz wysiłek w ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej na lądzie i w oceanach.

Jako zaangażowany partner społeczności lokalnych, przemysłu i mieszkańców, w SUEZ mobilizujemy interesariuszy do efektywnej przemiany ekologicznej. Opracowujemy modele w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym i wdrażamy innowacje, które pozwalają mierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami.

Jesteśmy dumni ze swojej pracy, a w oparciu o ważne dla nas wartości, zespoły SUEZ kształtują zrównoważone środowisko w wielu regionach na całym świecie – już TERAZ.

Kontakt dla mediów
SUEZ Polska_Anna Rozwadowska Rusiniak

Anna Rozwadowska-Rusiniak

Rzecznik Prasowy SUEZ Polska

Adres email:

Numer telefonu:

anna.rozwadowska@suez.com

+48 515 224 144