zasoby w XXI wieku
wyższy cel

czy jesteś gotowy
aby poszerzyć swoje spojrzenie na zasoby?

zasoby oznaczają równość dla wszystkich

Zapewnianie dostępu do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych dla wszystkich
to pierwszy krok w kierunku zapewnienia równych warunków życia dla wszystkich na planecie.

7 miliardów ludzi o równych możliwościach życiowych
do tego właśnie służą zasoby

Kluczowe fakty
 • 1 osoba na 10

  Niemal 700 milionów ludzi na całym świecie (lub 1 osoba na 10) nie ma dostępu do dobrej jakości wody pitnej (źródła wody pitnej zabezpieczonego przed zewnętrznym zanieczyszczeniem)

  („Progress on sanitation and drinking water 2015” - WHO)

 • 1 osoba na 3

  2,4 miliarda ludzi (czyli 1 osoba na 3) nie ma dostępu do dobrej jakości instalacji sanitarnej (instalacje sanitarne, które pozwalają uniknąć wszelkiego kontaktu między człowiekiem i ludzkimi ekskrementami)

  („Progress on sanitation and drinking water 2015” - WHO)

 • Do 2030 roku... musimy osiągnąć uniwersalny i równy dostęp do wody pitnej i warunków sanitarnych

  zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju (CZR) określonymi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 r.

  (ONZ)

zasoby oznaczają lepszy stan zdrowia

Woda, którą pijemy, powietrze, którym oddychamy,
środowisko, w którym żyjemy
– one wszystkie decydują o naszym zdrowiu.

Zasoby przyczyniają się
do wzrostu oczekiwanej długości życia w XXI wieku.

Kluczowe dane

+ 5 lat

W okresie od 2000 do 2015 roku globalna oczekiwana długość życia wzrosła o 5 lat,
ale wciąż utrzymują się poważne nierówności pomiędzy różnymi krajami.

(WHO World Health Statistics 2016 – „Monitoring health for the SDGs”)

 • ¼ zgonów jest spowodowanych przez czynniki „środowiskowe”

  Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, ekspozycja na substancje chemiczne, zmiana klimatu... obecnie wszystkie te czynniki stanowią rosnące ryzyka dla zdrowia ludzi na całym świecie.

  („Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks”, badanie WHO z 2016 r.)

 • 5,000 miliardów dolarów

  Roczny koszt zanieczyszczenia powietrza na całym świecie i przedwczesne zgony spowodowane przez to zanieczyszczenie.

  („The Cost of Air Pollution: Strengthening the economic case for action” badanie Banku Światowego z 2016 r.)

Od ruchu higieny społecznej zapoczątkowanego w XIX wieku i wzrostu komfortu
życia w mieście w XX wieku (konstrukcja publicznych wodociągów i pierwsze systemy zbiórki odpadów),
aż do naszej obecnie walki z wszelkimi formami zanieczyszczeń (woda, gleba, powietrze, itd.),
inteligentne i zrównoważone zarządzanie zasobami jest kluczowym czynnikiem wpływającym na poprawę zdrowia.

zasoby to żywność, którą spożywamy

Za każdym owocem, porcją mięsa czy napojem
stoi wielka ilość zasobów naturalnych.

Zabezpieczenie odpowiedniej jakości i ilości żywności dla miliardów ludzi
– do tego właśnie służą zasoby

Kluczowe dane
 • Obecnie 70% słodkiej wody pobranej na całym świecie jest wykorzystywane w rolnictwie.

  Jest to dużo więcej niż zużywamy do konsumpcji przez ludzi (10%) lub nawet do produkcji przemysłowej (20%).

  (FAO)

 • 4,650 litrów wody, aby wyprodukować stek

  Ilość wody potrzebnej do wyprodukowania 300 g steku wołowego to 4650 litrów, co odpowiada około 30 wannom wody.

  (Water Footprint Network)

10 miliardów ludzi w 2050 r.

Wielkość ludzkiej populacji rośnie wykładniczo od początki XX w.
i będzie nadal rosnąć przez cały XXI wiek. 7,3 miliardów dziś,
niemal 10 miliardów w 2050 roku.

(„World Population Prospects: The 2015 Revision”, raport ONZ)

Przy obecnym poziomie wzrostu demograficznego, świat staje przed ogromnym wyzwaniem w nadchodzących latach:
do 2050 roku trzeba podwoić produkcję żywności, podczas gdy zasoby naturalne stają się coraz bardziej ograniczone.

(Forum „How to feed the world in 2050” - FAO)

zasoby oznaczają bardziej zrównoważoną działalność

Przemysł i usługi również rozwijają się poprzez zasoby.
Pomaganie przedsiębiorcom i firmom w rozwijaniu działalności z wykorzystaniem zasobów z recyklingu,
mniejszym zużyciem zasobów i bez wpływu na środowisko naturalne...

Łączenie wydajności ekonomicznej i zrównoważony rozwój,
do tego właśnie służą zasoby

Kluczowe dane
 • + 0.85°C

  Średni wzrost temperatury w okresie 1880-2012 r. zgodnie z danymi IPCC, dowodzący wpływu rozwoju przemysłowego i działalności ludzkiej na klimat. Podczas konferencji COP21, 195 krajów zobowiązało się do ograniczenia do 2100 roku globalnego ocieplenia do 2°C powyżej temperatur sprzed ery przemysłowej.

  (Raport „Climate change 2014” - IPCC)

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych
  o 40-70% do 2050 r.

  Z powodu wzrostu demograficznego i ekonomicznego, emisje gazów cieplarnianych rosną od dziesięcioleci, odgrywając ważną rolę w zmianie klimatu.
  Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C do 2100 r., IPCC oszacowało, że musimy zredukować globalną emisję gazów cieplarnianych o 40-70% do roku 2050 (w porównaniu z poziomami z roku 2010).

  (Raport „Climate change 2014” - IPCC)

„Gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu zmianę paradygmatu tzw. gospodarki liniowej,
ograniczając odpady i wpływ na środowisko
oraz poprawiając wydajność na wszystkich etapach cyklu życia produktu”.

(ADEME - French Environment and Energy Management Agency)

zasoby to przedmioty

Długopis, smartfon, dom, samolot...
Wszystkie przedmioty wyprodukowane na naszej planecie powstały z zasobów.

Recykling każdego przedmiotu, który został wykorzystany, aby zapewnić surowce wtórne
– do tego właśnie służą zasoby.

Kluczowe dane
 • Ilość pozyskiwanych surowców potroiła się w ciągu 40 lat

  Ilość pozyskiwanych surowców wzrosła z 22 mld ton w 1970 roku do 70 mld ton w 2019 roku.

  (Raport „Global material flows and resource productivity 2016” - UNEP)

 • 7 miesięcy i 8 dni

  W 2016 roku człowiek zużywał zasoby, które planeta jest w stanie odtworzyć przez rok, w ciągu zaledwie 7 miesięcy i 8 dni. „Dzień Długu Ekologicznego”, wyliczany co roku przez Global Footprint Network, przypadł 8 sierpnia 2016 r. Dzień ten przypada co roku coraz wcześniej; w 2000 roku był to 1 października.

  (Global Footprint Network)

 • 5 plastikowych butelek
  = 1 t-shirt

  Materiały pozyskane z recyklingu 5 butelek po wodzie z PET umożliwiają wyprodukowanie jednego t-shirta.

  (Bureau of International Recycling)

 • 40 %

  Obecnie materiały z recyklingu zaspokajają 40% globalnego zapotrzebowania na surowce. Wykorzystując materiały z recyklingu, nie tylko redukujemy obciążenie surowców naturalnych, lecz również zużywamy mniej energii podczas produkcji niż w przypadku zasobów pierwotnych.

  (Bureau of International Recycling)

zasoby wpływają na nasze środowisko

Ludzie mieszkają w wielkich miastach, w obszarach wiejskich,
czasem wypływają na morze, dbając o czystość w każdym z tych miejsc i zapewniając bioróżnorodność.

Projektowanie inteligentnych miast i przyjaznych habitatów
– do tego właśnie służą zasoby

Kluczowe dane
 • Wkrótce na świecie będzie 41 miast liczących ponad 10 milionów mieszkańców

  Przewiduje się, że do 2030 roku na świecie będzie 41 megamiast, liczących ponad 10 milionów mieszkańców. Połączone skutki urbanizacji i wzrostu demograficznego doprowadzą do tego, że do 2050 roku w miastach będzie mieszkać 2,5 mld ludzi.

  (Raport „World Urbanization Prospects 2014” - ONZ)

 • 60 %

  60% populacji świata mieszka mniej niż 100 km od linii brzegowej, a w obszarach przybrzeżnych obserwuje się silny wzrost demograficzny.

  (World Resources Institute<)

 • 269,000 ton odpadów tworzyw sztucznych unosi się na powierzchni oceanu

  Oceany pokrywają 71% powierzchni planety. Stanowią one kluczowe źródło zasobów i rezerwuary bioróżnorodności, ale także padają ofiarą zanieczyszczenia lądu. Eksperci szacują, że na powierzchni oceanu unosi się 269000 ton odpadów tworzyw sztucznych, lub 5000 miliardów cząsteczek różnych rozmiarów.

  (Artykuł „Plastic Pollution in the World's Oceans” – grudzień 2014 r. - PLOS ONE)

« Façonner, ensemble, des environnements favorisant bien-être, qualité de vie, épanouissement et santé » -
Jean-Louis Chaussade, Directeur général de SUEZ

(Artykuł „Health and wellness are what make cities attractive” – czerwiec 2016 r. - magazyn open_resource SUEZ)

w SUEZ

Wymyślamy nowe modele,
nowe technologie,
nowe rozwiązania,
aby zapewnić bogatą w zasoby przyszłość dla wszystkich.

Angażujemy się w rewolucję w obszarze zasobów,
aby zmienić sposób, a jaki zarządzamy tymi zasobami w nowej gospodarce o obiegu zamkniętym.

Dołączysz do nas?