Skip to main content
$name

Nasze działania są odpowiedzią na istotne problemy związane ze wzrostem demograficznym, urbanizacją, zmianami klimatycznymi i niedoborem zasobów naturalnych. Musimy pilnie zrewidować nasze dotychczasowe strategie zarządzania...

Jean-Louis Chaussade-Dyrektor Generalny SUEZ

Our mission

Zapewnić dostęp do zasobów niezbędnych dla naszej przyszłości

Zasoby naturalne kurczą się w miarę wzrostu zapotrzebowania na nie. Projektujemy i wdrażamy nowe rozwiązania, aby podjąć cztery główne wyzwania w zakresie rewolucji w dziedzinie zasobów  naturalnych: rozwój dostępu do zasobów, ich ochrona, optymalizacja ich wykorzystania i produkcja nowych. W ten sposób pomagamy zabezpieczyć zasoby niezbędne dla naszej przyszłości.

Our achievements for industries

Innowacyjne gospodarowanie zasobami w celu poprawy wyników ekonomicznych i środowiskowych

Our achievments for municipalities

Inteligentne i wydajne gospodarowanie zasobami na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA