Nasza misja

Zasoby naturalne kurczą się w miarę wzrostu zapotrzebowania na nie. Projektujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania, aby podjąć cztery główne wyzwania w zakresie rewolucji w dziedzinie zasobów  naturalnych: rozwój dostępu do zasobów, ich ochrona, optymalizacja ich wykorzystania i produkcja nowych. W ten sposób pomagamy zabezpieczyć zasoby niezbędne dla naszej przyszłości.
Dostęp

Działamy na rzecz zapewnienia dostępu do zasobów dla każdego człowieka

Kluczową kwestią jest dostępność zasobów. Musimy dostarczać wysokiej jakości wodę pitną jak największej liczbie osób po uczciwej cenie. Musimy również zoptymalizować zbiórkę i odzyskiwanie odpadów, aby mogły stać się one źródłem nowych zasobów wykorzystywanych następnie do odzysku i recyklingu.
7.4

miliardów

m³ uzdatnionej wody pitnej na całym świecie
700
milionów
ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej
ponad 8
milionów

ton odzyskanych surowców w sortowniach odpadów

Algieria, z ilością wody poniżej 600 m3 na mieszkańca rocznie, jest uważana za jeden z najbiedniejszych krajów pod względem zasobów wodnych. Dzięki utworzeniu w 2006 r. sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Algierze (Société des Eaux et d'Assainissement d'Alger (SEAAL), będącej częścią partnerstwa publiczno-prywatnego z SUEZ, mieszkańcy Algieru mogą teraz korzystać z  całodobowych dostaw wody i lepszego, wydajniejszego systemu oczyszczania ścieków.
Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to region znany z intensywnego stresu wodnego. Instalacja pilotażowa SUEZ do odsalania wody morskiej w procesie odwróconej osmozy jest zasilana energią odnawialną i ma niewielki wpływ na środowisko. Zakład produkuje 100 m3 wody pitnej dziennie i zużywa mniej niż 3,6 Wh/m3 energii elektrycznej. Zapewnia mieszkańcom regionu dostęp do wysokiej jakości wody pitnej.
Inteligentne technologie opracowane przez SUEZ mogą monitorować odpady w każdym gospodarstwie domowym. Mieszkańcy są rozliczani z ilości wytwarzanych przez siebie odpadów i liczby zbiórek odpadów z ich domów. Preferencyjny system rozliczeń zachęca gospodarstwa domowe do lepszego sortowania odpadów nadających się do odzysku i w związku z tym wykorzystuje potencjał nowych zasobów.
Ochrona

Chronimy zasoby i ekosystemy

Chroniąc zasoby naturalne, gwarantujemy jakość naszego środowiska i naszych zasobów w przyszłości. Miasta oraz branża przemysłowa kładą coraz większy nacisk na zmniejszenie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko. Pomagamy im poprawiać jakość zrzutów ścieków, odzyskać osady ściekowe i przetwarzać je na energię, zmniejszać emisję CO2, oczyszczać glebę i promować bioróżnorodność.
9.45
milionów
ton emisji gazów cieplarnianych zaoszczędzone przez naszych Klientów
4.8

miliarda

m3 biologicznie oczyszczonych ścieków
3.4
miliona
ton zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych
W Maroku zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy System Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom na Wschodnim Wybrzeżu Wielkiej Casablanki. System będzie w stanie oczyścić 100% ścieków generowanych przez miasto, a także przejąć zrzut ścieków wzdłuż wybrzeża. Chroniąc linię brzegową, projekt ten wpisuje się w program rekultywacji urbanistycznej wschodniego wybrzeża miasta, który obejmuje renowację i modernizację nabrzeża oraz poprawę warunków życia mieszkańców.
W Libanie pomogliśmy władzom miasta Sidon zrekultywować wielkie otwarte wysypisko śmieci, na które wywożono śmieci przez ponad 30 lat. We współpracy z firmą JCC w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju stworzyliśmy projekt, którego celem był nadzór nad budową składowiska odpadów, instalacji odzysku i recyklingu, a także nowego publicznego parku. Poprzez rekultywację miejsca zwanego przez miejscowych mieszkańców „górą wstydu", przyczyniliśmy się do  ochrony linii brzegowej i poprawy stanu zdrowia mieszkańców tego rejonu.
Technologia SUEZ Influx® wykorzystuje system ciągłego nadzoru pogodowego, aby pomóc miastom przewidywać okresy opadów deszczu. SUEZ reguluje poziom magazynowania wody deszczowej w czasie rzeczywistym, aby zapobiec przelewom będącym źródłem zanieczyszczeń i powodzi. Po zebraniu wody deszczowej jest ona oczyszczana i może być ponownie wykorzystana do celów zbiorowych, takich jak podlewanie parków i ogrodów.
Optymalizacja

Optymalizaujemy wykorzystanie zasobów

W celu poprawy efektywności wykorzystania zasobów wykorzystujemy najnowsze technologie informatyczne, które są podstawą naszej działalności. Zarządzanie w czasie rzeczywistym usługami wodno-kanalizacyjnymi, inteligentne systemy odbioru, logistyka zwrotna, optymalizacja zużycia energii w fabrykach - wszystkie te rozwiązania generują znaczące oszczędności ekonomiczne i środowiskowe dla naszych Klientów.
27,495
km
sieci kontrolowanych zdalnie w Europie
3.9
miliona
czujników zainstalowanych w sieciach dystrybucji wody pitnej w Europie
10,000
czujników mierzących wypełnienie pojemników na odpady
Zdalny odczyt liczników umożliwia optymalizację zarządzania zasobami w sieci zbiorczej. Jesteśmy liderem na rynku europejskim, a nasz produkt jest stosowany w wielu krajach, w tym w Chinach, Maroku, Singapurze i Chile. Inteligentne liczniki zamontowane w domach konsumentów mierzą ilość zużywanej wody i wykrywają wszelkie nieszczelności systemu, oszczędzając w ten sposób wodę i pieniądze.
Oferujemy miastom możliwość integracji technologii cyfrowej w punktach zbiórki odpadów. Dzięki zainstalowaniu cyfrowych liczników objętości pojemniki na odpady stają się inteligentne. Firma odpowiedzialna za odbiór śmieci otrzymuje stosowną informację w czasie rzeczywistym o poziomie zapełnienia pojemników. Umożliwia to optymalizację procesu odbioru odpadów, redukcję hałasu i emisji CO2 oraz zapobiega opróżnianiu wypełnionych tylko w połowie lub przepełnionych pojemników na odpady.
Dzięki 13 centrom zarządzania VISIO we Francji oferujemy inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania wodą oraz instalacjami i usługami sanitarnymi. Regionalne wieże kontrolne monitorują poziom lustra wody oraz ciśnienie i jakość wody w czasie rzeczywistym. Umożliwiają one również sprawną dyslokację służb i pracowników odpowiedzialnych za usunięcie nieszczelności i służą do prognozowania okresów intensywnych opadów deszczu w celu uniknięcia ryzyka powodzi i przelewów.
Produkcja

Produkujemy nowe zasoby

Rewolucja w zakresie zasobów ma charakter obiegowy: koniecznością stało się pozyskiwanie wody pitnej z wody morskiej, przekształcanie osadów ściekowych w energię odnawialną, a odpadów w energię lub surowce wtórne. Tworząc nowe, wysokiej jakości zasoby, unikamy nadmiernej eksploatacji i tak już ograniczonych zasobów naturalnych.
4,3
miliona
ton surowców wtórnych włączonych ponownie do obiegu 
10
milionów
osób zaopatrywanych w wodę pitną produkowaną z odsolonej wody morskiej
19
milionów
ton odzyskanych odpadów
na całym świecie
W Chinach od 2009 roku zakład w Chongqing oczyszcza ścieki dla ponad miliona mieszkańców. Wdrożona przez nas technologia INNODRY®2E oczyszcza wszystkie produkowane osady - nawet 240 ton dziennie - suszy je i przekształca w paliwa alternatywne, które następnie zasilają elektrownię. Oczyszczalnia jest zatem częściowo samowystarczalna energetycznie.
We Francji oczyszczalnie ścieków są obecnie przekształcane w nowe regionalne zakłady produkcji energii. Przetwarzając biogaz z osadów generowanych przez te oczyszczalnie na skalę przemysłową i przekształcając go w biometan stworzyliśmy lokalne, zrównoważone, niskoemisyjne kanały energii odnawialnej. Przykłady takiej technologii można znaleźć w Strasburgu, Valenton, Annecy i Angers, gdzie oczyszczalnie ścieków wytwarzają gaz, który jest następnie wtryskiwany do sieci gazu ziemnego lub przekształcany w paliwo dla pojazdów ciężarowych.
W naszym laboratorium Plast'lab® produkujemy tworzywa sztuczne z recyklingu zachowujące jakość tworzyw pierwotnych i jeszcze lepiej dostosowane do wymagań przemysłowych (odporność na wstrząsy, odporność termiczna itp.). Ponadto stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu zmniejsza zużycie energii w porównaniu z produkcją pierwotnych tworzyw sztucznych. Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu zostało zaprojektowane i opracowane z myślą o zakładach przemysłowych, aby poprawić ich wydajność ekonomiczną, ekologiczną i energetyczną.
Dane bez GE Water & Process Technologies