Skip to main content

Innowacje dzięki nowym technologiom, rozwiązaniom i praktykom

W SUEZ wierzymy, że aby rozwiązać problemy, przed którymi stoi nasze społeczeństwo, musimy przejść z modelu linearnego na model o obiegu zamkniętym (ponowne wykorzystanie, odzysk, itp.). Musimy pracować inaczej i tworzyć nowe rozwiązania. Pracując w SUEZ, możesz pomóc w zapewnieniu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Możesz tworzyć nowe rozwiązania

Po 150 latach doświadczenia we wspólnej pracy z naszymi klientami z sektora publicznego i przemysłowego, rozpoczęliśmy teraz nową przemianę obejmującą stworzenie całkowicie nowych obszarów działalności w zakresie zasobów.

 

Innowacje społeczne, big data, inteligentne rozwiązania oraz nowe modele współpracy z klientami i interesariuszami to wszystkie obszary, w których przejęliśmy rolę lidera umożliwiając naszym pracownikom wyobrazić sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego.

 

Wspieramy ducha inicjatywy i przedsiębiorczości naszych pracowników. Zachęcamy ich do dzielenia się informacjami o ich przeczuciach oraz do odwagi w opracowywaniu sprawnych i kreatywnych modeli rynkowych, a także  przemysłowych, celem spełniania bieżących i przyszłych potrzeb i oczekiwań.

 

Rekrutując nowe osoby i dzieląc się wiedzą, zachęcamy do innowacyjności i proponowania nowych płaszczyzn oddziaływań, celem zwiększenia poziomu usług, jakie świadczymy klientom.

 

Praca w SUEZ oznacza zapewnianie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

13
ośrodków VISIO do pilotowania usług wodnych
i sanitarnych w widoku 360°
6,7
TWh
wyprodukowanej energii odnawialnej*
* w 2015
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA