Skip to main content

Pozytywny wkład w przyszłość naszej planety i jej zasobów

Praca w SUEZ oznacza dążenie do zabezpieczenia i udostępnienia zasobów naszej planety. Oznacza ochronę bezpieczeństwa ludzi pod względem zdrowia publicznego i higieny, za sprawą zbierania odpadów i świadczenia usług sanitarnych. Oznacza przyczynianie się do rozwoju regionów oraz firm. Pracując w SUEZ, możesz przyczynić się do rewolucji w dziedzinie zasobów.

Rewolucja zasobów

Możesz mieć pozytywny wpływ na przyszłość planety i jej zasobów

W obliczu nasilenia się urbanizacji, niedostatku zasobów naturalnych, zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem i wyzwań w zakresie zmian klimatycznych, naszą misją jest znalezienie nowych sposobów z całego świata na pomyślne zakończenie rewolucji w dziedzinie zasobów.

 

Rewolucja w dziedzinie zasobów jest ambicją ukierunkowaną na tworzenie nowych modeli w odpowiedzi na stojące przed nami :

  • Opracowanie rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym przyczyniających się do jej rozwoju, które są zarówno ekonomicznie opłacalne jak i przyjazne środowisku;
  • Produkowanie alternatywnych zasobów, aby rozwiązać wyzwanie niedoborów zasobów naturalnych;
  • Tworzenie usług dla samorządów, aby lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców;
  • Ochrona oceanów, rzek i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami;
  • Promowanie zrównoważonego rolnictwa z niskim zapotrzebowaniem na wodę, aby pomóc wyżywić światową populację;
  • Zaopatrywanie krajów cierpiących na deficyt wody w wysokiej jakości wodę pitną.


Dołączenie do SUEZ oznacza pracę dla światowego lidera z blisko 90 000 pracowników na pięciu kontynentach.

Pracując w SUEZ, możesz przyczynić się do rewolucji w dziedzinie zasobów.

4,3
miliona
ton surowców wtórnych włączonych ponownie do obiegu 
10
milionów
osób zaopatrywanych w wodę pitną produkowaną z odsolonej wody morskiej
19
milionów
ton odzyskanych odpadów
na całym świecie
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA