Pozytywny wpływ na przyszłość planety i jej naturalnych zasobów

Praca w SUEZ oznacza dążenie do zabezpieczenia i udostępnienia zasobów naturalnych naszej planety. Oznacza także ochronę bezpieczeństwa ludzi pod względem zdrowia publicznego i higieny, za sprawą zbierania odpadów i świadczenia usług sanitarnych. Praca w SUEZ to także przyczynianie się do rozwoju regionów oraz firm. Pracując w SUEZ przyczyniasz się do rewolucji w dziedzinie ochrony zasobów!
Rewolucja w dziedzinie ochrony zasobów

Mamy pozytywny wpływ na przyszłość planety i jej zasobów naturalnych

W obliczu nasilenia się urbanizacji, niedostatku zasobów naturalnych, zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem 

i wyzwań w zakresie zmian klimatycznych, naszą misją jest znalezienie nowych sposobów na pomyślną rewolucję 

w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych.

 

Rewolucja w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych jest ukierunkowana na tworzenie nowych modeli operacyjnych w odpowiedzi na stojące przed nami wyzwania: 


  • Opracowanie rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym przyczyniających się do jej rozwoju, które są zarówno ekonomicznie opłacalne jak i przyjazne środowisku, 
  • Produkowanie alternatywnych surowców aby podjąć wyzwanie niedoborów zasobów naturalnych, 
  • Dostosowanie usług dla samorządów, aby lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców, 
  • Ochrona oceanów, rzek i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, 
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze rolnictwa z uwzględnieniem niższego zapotrzebowania na wodę w celu zachowania zasobów dla przyszłych pokoleń, 
  • Zmniejszenie deficytu wody pitnej w krajach mniej rozwiniętych, borykających się z tym problemem poprzez dostarczanie wysokiej jakości wody zdatnej do picia. 


SUEZ to blisko 90 000 Pracowników na pięciu kontynentach. Pracując z nami jesteś częścią rewolucji w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych.

4,3
miliona
ton surowców wtórnych włączonych ponownie do obiegu 
10
milionów
osób zaopatrywanych w wodę pitną produkowaną z odsolonej wody morskiej
19
milionów
ton odzyskanych odpadów
na całym świecie