Ekscytująca i satysfakcjonująca kariera

SUEZ jako pracodawca zorientowany jest na rozwijanie umiejętności zawodowych, wiedzę specjalistyczną i budowanie ścieżki kariery każdego zaangażowanego Pracownika. Pracując w SUEZ masz szeroki wachlarz możliwości rozwoju swojej kariery!
Rozwój kariery

Możesz rozwijać swoje umiejętności i budować karierę zawodową

Stale poszukujemy innowacji i zróżnicowania, aby zapewnić rozwój naszym Pracownikom: 

1. Promujemy różnorodne formy rozwoju osobistego i zawodowego stosując mentoring oraz coaching.

2. Doceniamy osoby zmotywowane o wysokim potencjale przygotowując dla nich Programy Talentowe, odpowiadające jednocześnie na potrzeby biznesowe organizacji.

3. Tworzymy "szyte na miarę" szkolenia dedykowane menedżerom oraz specjalistom, aby efektywnie poszerzać wiedzę i umiejętności. 

4. Budujemy ścieżki karier, aby umożliwić pracownikom mobilność opartą na naszej międzynarodowej obecności.


Dzięki tym działaniom nasi Pracownicy mają realną możliwość rozwoju zawodowego, a SUEZ jako pracodawca wspiera 

ich w spełnianiu ambicji. Managerowie wraz z Zespołem HR koncentrują się na kluczowych kompetencjach pomagając osiągnąć sukces.


Pracując w SUEZ rozwijasz swoje umiejętności.


67,2
%
pracowników przeszkolonych w 2017 r
1,31
miliona
godzin szkoleń zrealizowanych
w 2017 r
~ 190.000
h
szkoleń dostępnych na platformie e-learningowej