Skip to main content

Rozpocznij ekscytującą i satysfakcjonującą karierę

W SUEZ naszym zaangażowaniem jako pracodawcy jest oferowanie wszystkim zmotywowanym pracownikom kariery opartej na rozwijaniu ich umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej. Pracując w SUEZ, możesz mieć karierę pełną różnorodności

Bogata podróż zawodowa

Możesz rozpocząć swoją podróż, by rozwinąć ekscytujący oraz satysfakcjonujący  rozwój zawodowy

Nasza polityka jest odzwierciedlona w naszej ofercie szkoleniowej i narzędziach dostarczających wiedzę, do których wszyscy pracownicy Grupy mają dostęp.

 

Stale poszukujemy innowacji i zróżnicowania, aby zapewnić rozwój naszych pracowników. Promujemy różnorodne formy nauki, w tym nieformalne metody takie jak mentoring, coaching i konferencje.

 

Oferujemy naszym pracownikom również kombinacje metod i narzędzi, aby nauka była bardziej efektywna. Opracowujemy innowacyjne podejścia takie jak Serious Games, umożliwiające wszystkim pracownikom, bez względu na to, gdzie są i co wykonują, skonsolidowanie wspólnego zakresu wiedzy podstawowej, oraz jak MOOC, które zostały wdrożone poprzez naszą sieć HR.

 

Oferowanie naszym pracownikom ścieżki kariery oznacza również zapewnienie im dostępu do wewnętrznej mobilności opartej na naszej międzynarodowej obecności.

 

Działania te umożliwiają nam oferowanie pracownikom możliwości rozwoju życia zawodowego poprzez wspieranie ich odpowiednio do ich ambicji i możliwości, jakie może zaoferować Grupa. Managerowie i sieć HR koncentrują się na celu obejmującym pomoc pracownikom przewidywać, przygotować się i osiągnąć sukces w ich rozwoju w SUEZ.

 

Praca w SUEZ oznacza karierę o urozmaiconym charakterze.

67,2
%
pracowników przeszkolonych w 2017 r
1,31
miliona
godzin szkoleń zrealizowanych
w 2017 r
~ 190.000
h
szkoleń dostępnych na platformie e-learningowej
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA