Indywidualny potencjał w sprzyjającym środowisku

W SUEZ wierzymy, że naszym głównym zasobem są Pracownicy. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby szanować ich tożsamość i potrzebę samorealizacji. Pracując z nami możesz być sobą w miejscu pracy!
Różnorodność

Możesz pracować w przyjaznym środowisku, cenimy indywidualność

Pracownicy naszej Grupy odzwierciedlają różnorodność kultur i obszarów w ramach których działamy. Bez względu na to, gdzie zlokalizowane są nasze Spółki promujemy różnorodność zatrudniając młodych ludzi, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnością.


Zawodowe spełnienie naszych pracowników zależy również od standardów w pracy. Robimy wszystko, aby móc zaoferować przyjazne środowisko opierając się przede wszystkim na szacunku i współpracy. Promujemy autonomię i inicjatywę osobistą.


Istotne jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie, gdyż są to kluczowe obszary odpowiedzialności kierowniczej. Realizujemy politykę ciągłego doskonalenia się w tym zakresie mającą wpływ na wyniki biznesowe naszej firmy.


Pracując w SUEZ jesteś sobą.


27,4
%
kobiet zajmuje stanowiska kierownicze
17,8
%
pracowników ma ponad 55 lat