Skip to main content

Rozwiń swój indywidualny potencjał w sprzyjającym środowisku

W SUEZ wierzymy, że naszym głównym zasobem są pracownicy Grupy. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na to, aby szanować ich tożsamość i samorealizację. Pracując w SUEZ możesz dołączyć do grupy oddanych ludzi, którzy są zachęcani do tego, aby być sobą w środowisku wsparcia.

Różnorodność

Możesz pracować w przyjaznym środowisku, w którym twoja indywidualność jest ceniona

Różnorodność naszej Grupy i jej talentów odzwierciedla różnorodność kultur i obszarów, w obrębie których działamy. Ta różnorodność jest źródłem innowacji i tworzenia wartości. W związku z tym, zawarliśmy różnorodność i równość szans pośród 17 zobowiązań w naszym planie działania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju. 


Bez względu na to, gdzie spółki Grupy są zlokalizowane, programy różnorodności promują integrację i zatrudnienie dla młodych ludzi, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 

Osobiste spełnienie naszych pracowników zależy również od jakości życia w pracy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaoferować naszym pracownikom przyjazne środowisko pracy oparte na szacunku i duchu współpracy. Rozwijamy również lokalne kierownictwo i staramy się zrozumieć znaczenie pracy wykonywanej przez naszych pracowników, ponadto promujemy autonomię i inicjatywę osobistą.

 

W końcu, istotne jest zdrowie i bezpieczeństwo. Są one kluczowe dla naszej odpowiedzialności kierowniczej. Realizujemy angażujące polityki podnoszenia świadomości w obrębie naszej kadry celem stałego poprawiania naszych wyników w tym zakresie.


Praca w SUEZ oznacza dołączenie do grupy oddanych ludzi, którzy są zachęcani do tego, aby być sobą w środowisku wsparcia. 

27,4
%
kobiet zajmuje stanowiska kierownicze
17,8
%
pracowników ma ponad 55 lat
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA