Skip to main content

Współpraca celem sprostania wyzwaniom jutra

W dobie gospodarki opartej na wymianie wiedzy, modeli open source i systemach wspomaganych innowacjami technologicznymi, mamy obowiązek skoncentrować się na otwartości i współpracy w naszych działaniach.  Pracując w SUEZ, możesz czerpać korzyści z dzielenia się wiedzą z innymi.

Współpraca

Możesz pracować z innymi przy rozwiązywaniu najważniejszych problemów

Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w wewnętrzne i zewnętrzne programy współpracy opracowane w celu poprawy naszych wyników i umocnienia pozycji lidera:

  • Praca w SUEZ oznacza możliwość wykorzystywania siły naszej lokalnej obecności na poziomie bazowym i naszego globalnego zasięgu w obrębie 5 kontynentów. Razem jesteśmy silniejsi, dlatego popieramy procesy oparte na współpracy projektowej i strukturach macierzowych oraz projekty wymagające różnorodnych umiejętności, umożliwiające nam w pełni wykorzystać naszą zbiorową wiedzę.
  • Stosujemy tę samą filozofię do wszystkich metod innowacji, systematyzując wymianę doświadczenia pomiędzy zespołami operacyjnymi i naszymi ośrodkami badawczymi lub zachęcając zespoły do nawiązywania współpracy z publicznymi lub prywatnymi organizacjami badawczymi właściwymi dla rynku, w obrębie którego działają.
  • Wymóg myśli zbiorowej ma również zastosowanie w naszej współpracy z klientami i społecznościami, którym świadczymy usługi. Podejście oraz metodologie zorientowane na użytkownika i klienta umożliwiają naszym pracownikom rozwój umiejętności i poszerzanie wiedzy, a  tym samym lepsze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, z którymi mają kontakt.

 

Praca w SUEZ, oznacza dostęp do korzyści wynikających z dzielenia się wiedzą z innymi.

+875 000

godzin

wymiany wiedzy
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA