Współpraca celem sprostania wyzwaniom przyszłości

W dobie gospodarki opartej na wymianie wiedzy, modelu open source i systemach wspomaganych innowacjami technologicznymi, chcemy koncentrować się na otwartości i współpracy w naszych działaniach. Pracując W SUEZ korzystasz z wiedzy innych i dzielisz się swoją!

Współpraca

Pracujemy w zespołach, by sprostać wyzwaniom jutra

Zachęcamy naszych Pracowników do angażowania się w programy mające na celu poprawę jakości naszych usług 

i umocnienie naszej pozycji rynkowej:

  • Praca w SUEZ to możliwość wykorzystania siły naszej obecności lokalnej oraz globalnej w obrębie 5 kontynentów. Popieramy procesy bazujące na współpracy projektowej, strukturach macierzowych oraz różnorodnych umiejętnościach, dzięki wiedzy całego zespołu stajemy się silniejsi.
  • Stosujemy tę filozofię do wszystkich obszarów, systematyzując wymianę doświadczenia pomiędzy zespołami operacyjnymi i naszymi ośrodkami badawczymi, a także zachęcając do współpracy z publicznymi oraz prywatnymi instytucjami.
    Działania zespołowe są ważne także we współpracy z klientami i społecznościami, dla których świadczymy usługi. Podejście oraz metodologie zorientowane na odbiorcę umożliwiają naszym Pracownikom rozwój umiejętności 
  • Działania zespołowe są ważne także we współpracy z klientami i społecznościami, dla których świadczymy usługi. Podejście oraz metodologie zorientowane na odbiorcę umożliwiają naszym Pracownikom rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy, a tym samym lepsze zrozumienie interesariuszy.

 

Pracując w SUEZ dzielimy się wiedzą, bo wiemy że praca zespołowa jest wartością.

+875 000

godzin

wymiany wiedzy