Obecnie niezbędnym stało się opracowanie nowych modeli wzrostu, które zużywają mniej zasobów. Nasza Grupa jest w pełni zaangażowana w kształtowanie zrównoważonego środowiska. Każdego dnia pomagamy naszym klientom wykorzystywać i odzyskiwać zasoby, zamiast jedynie je konsumować.
sommet montagne

Nasza ambicja: zachowanie i przywrócenie naturalnego kapitału planety

Od 160 lat jesteśmy ekspertami w zarządzaniu wodą i odpadami. Działamy na 5 kontynentach, na których SUEZ wykorzystuje całe swoje pragnienie innowacji w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego zarządzania zasobami na całym świecie. Nasza firma współpracuje ze swoimi klientami w celu przywrócenia i ochrony podstawowych zasobów planety, takich jak woda, powietrze i gleba.
Header Innovating for the future2
Innowacje dla przyszłości

Prowadzimy naszych Klientów do nowego i zrównoważonego wzrostu

Ze względu na zmniejszającą się liczbę zasobów, musimy przyspieszyć opracowywanie i wdrażanie radykalnie nowych rozwiązań. Nasz ekosystem innowacji wymaga światowej sieci centrów doskonałości pracujących wspólnie z wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie. Współpracujemy również z pokoleniem pionierskich startupów.
Header A committed group

Rozwiązania w odpowiedzi na istotne globalne wyzwania

Walka ze zmianą klimatu, opracowywanie nowych modeli opartych na równowadze pomiędzy wzrostem a ochroną zasobów, podejmowanie działań w celu zapewnienia równych szans, a także ułatwianie dostępu do podstawowych usług. Angażujemy się w dostarczanie rozwiązań w odpowiedzi na te istotne globalne wyzwania.