Skip to main content
A worldwide leader

Na czele rewolucji w dziedzinie zasobów

Już od 150 lat jesteśmy ekspertami w dziedzinie gospodarowania wodą i odpadami. SUEZ działa na 5 kontynentach. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni, poszukujemy ciągle innowacji, aby osiągać efektywne i zrównoważone zarządzanie zasobami na całym świecie. Wspieramy naszych klientów w procesie przechodzenia z modelu liniowego, opartego na nadmiernym zużyciu zasobów, na model gospodarki o obiegu zamkniętym, który zakłada recykling i odzyskiwanie zasobów do powtórnego wykorzystania.

Innovating for the future
Innowacje dla przyszłości

Prowadzimy naszych Klientów do nowego i zrównoważonego wzrostu

Ze względu na zmniejszającą się liczbę zasobów, musimy przyspieszyć opracowywanie i wdrażanie radykalnie nowych rozwiązań. Nasz ekosystem innowacji wymaga światowej sieci centrów doskonałości pracujących wspólnie z wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie. Współpracujemy również z pokoleniem pionierskich startupów.

A commited group

Rozwiązania w odpowiedzi na istotne globalne wyzwania

Walka ze zmianą klimatu, opracowywanie nowych modeli opartych na równowadze pomiędzy wzrostem a ochroną zasobów, podejmowanie działań w celu zapewnienia równych szans, a także ułatwianie dostępu do podstawowych usług. Angażujemy się w dostarczanie rozwiązań w odpowiedzi na te istotne globalne wyzwania.

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA