Skip to main content
Loïc Voisin-Group Director-Innovation-Marketing-Industrial Performance-SUEZ

Siła naszych innowacji musi umożliwić wszystkim naszym klientom wkroczenie w epokę rewolucji w dziedzinie zasobów.

Loïc Voisin-Starszy Wiceprezes Grupy ds. Innowacji, Marketingu i Wyników Biznesowych

Aktualności

Innowacje w działaniu

Innowacje dla naszych klientów

Wspieranie naszych klientów w dążeniu do modelu opartego na zrównoważonym wzroście.

Nasza strategia opiera się na ambitnych celach w zakresie polityki badawczo-rozwojowej, tak aby w wymierny sposób przyczynić się do rewolucji w dziedzinie zasobów. Dzięki temu nasza oferta jest bardzo zróżnicowana i pozwala naszym klientom uzyskać większą efektywność w zarządzaniu środowiskowym.

Nasz ekosystem innowacji

Wewnętrzne badania wraz z otwartą innowacją

Polityka innowacji w SUEZ opiera się na różnych programach i projektach zarządzanych wewnętrznie, a także na mocnym zaangażowaniu w otwartą innowację oraz skracaniu cykli rozwojowych i czasu wprowadzania produktów i usług na rynek. W 2017 r. zainwestowaliśmy w programy tego typu 92 mln euro.

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA