Ze względu na zmniejszającą się liczbę zasobów, musimy przyspieszyć opracowywanie i wdrażanie radykalnie nowych rozwiązań. Nasz ekosystem innowacji wymaga światowej sieci centrów doskonałości pracujących wspólnie z wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie. Współpracujemy również z pokoleniem pionierskich startupów.
Aktualności

Innowacje w działaniu

SUEZ : Why Do We Innovate?

Credit: SUEZ group

Innowacje dla naszych klientów

Wspieranie naszych klientów w dążeniu do modelu opartego na zrównoważonym wzroście.

Nasza strategia opiera się na ambitnych celach w zakresie polityki badawczo-rozwojowej, tak aby w wymierny sposób przyczynić się do rewolucji w dziedzinie zasobów. Dzięki temu nasza oferta jest bardzo zróżnicowana i pozwala naszym klientom uzyskać większą efektywność w zarządzaniu środowiskowym.

Nasz ekosystem innowacji

Wewnętrzne badania wraz z otwartą innowacją

Polityka innowacji w SUEZ opiera się na różnych programach i projektach zarządzanych wewnętrznie, a także na mocnym zaangażowaniu w otwartą innowację oraz skracaniu cykli rozwojowych i czasu wprowadzania produktów i usług na rynek. W 2017 r. zainwestowaliśmy w programy tego typu 92 mln euro.