Nasze ośrodki badawczo-eksperckie

Loïc Voisin-Group Director-Innovation-Marketing-Industrial Performance-SUEZ

Dzięki światowej sieci centrów badawczo-eksperckich SUEZ oferuje zaawansowane techniczne i naukowe know-how w dziedzinie wody i ścieków, pozwalające odpowiadać na wyzwania, z jakimi mierzą się nasi klienci.

Loïc Voisin-Starszy Wiceprezes Grupy ds. Innowacji, Marketingu i Wyników Biznesowych

Międzynarodowa sieć

6 centrów kompetencji pracujących na rzecz innowacyjnego gospodarowania zasobami

SUEZ wykorzystuje międzynarodową sieć ośrodków badawczych i specjalistycznych, aby zagwarantować łatwy dostęp do zasobów oraz wysokiej jakości i innowacyjnych usług. Nasze centra znajdują się w Barcelonie, Bordeaux, Nowym Jorku, Paryżu, Szanghaju i Singapurze.

Dane bez byłych GE Water & Process Technologies
Obszary naszego doświadczenia praktycznego

Ochrona i ponowne wykorzystywanie zasobów

Reagowanie na zróżnicowaną problematykę gospodarowania zasobami umożliwia nam dostęp do blisko 400 badaczy i ekspertów. Tworzą oni sieć, która opracowuje nowe rozwiązania i testuje technologie dla naszych jednostek operacyjnych i klientów.
W Europie

Nasze europejskie ośrodki

CIRSEE – Paryż (Francja)

Międzynarodowe Centrum Badań Środowiskowych i Wodnych (CIRSEE) z siedzibą w Paryżu specjalizuje się w produkcji wody pitnej, sieciach dystrybucji wody, oczyszczaniu i ponownym wykorzystywaniu ścieków, recyklingu ścieków, zarządzaniem zagrożeniami dla zdrowia i środowiska, a także analizą danych.
120
badaczy, inżynierów i ekspertów
80
partnerów we Francji i poza Francją
10
platform technologicznych

Le LyRE – Bordeaux (Francja)

Celem ośrodka badawczego SUEZ Le Lyre z siedzibą w Bordeaux jest opracowywanie innowacji w zakresie ilościowego i jakościowego zarządzania wodą, tak aby ograniczyć oddziaływanie dużych miast na środowisko.
30
współpracowników
+ 100
zewnętrznych współpracowników
28
trwających projektów badawczych

CETaqua – Barcelona (Hiszpania)

Technologiczne Centrum Wody CETaqua w Barcelonie promuje i rozwija oparte na współpracy projekty badawcze ukierunkowane na zarządzanie obiegiem wody w jego całości, w ramach współdziałania krajowych partnerów naukowych (Politechnika Katalońska UPC oraz Hiszpańska Krajowa Rada Badawcza CSIC). Merytoryczną ofertę uzupełniają umiejętności w dziedzinie adaptacji infrastruktury do zmiany klimatu oraz dotyczące ekonomicznych aspektów związanych z wodą.
94
ekspertów i inżynierów
3
centra technologiczne
122
trwające projekty badawcze
W Ameryce

W Ameryce

SUEZ WERCs – Nowy Jork (USA)

Nasze centrum wiedzy SUEZ WERCs z siedzibą w Nowym Jorku (USA) prowadzi badania nad uzdatnianiem wody dla klientów komunalnych i przemysłowych. 
W Azji

W Azji

SWRc – Shanghai (China)

Szanghajskie Centrum Badań nad Wodą (SWRc) z siedzibą w Szanghajskim Parku Przemysłu Chemicznego (SCIP) prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wytwarzanych przez przemysł petrochemiczny.

Singapurskie Centrum Badawcze – Singapur

Singapurskie Centrum Badawcze SUEZ specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarowania wodą w mieście (zautomatyzowane odczyty, zarządzanie wodami opadowymi) oraz ponownego wykorzystywania ścieków.