Nasze testy technologiczne

Nasza polityka testów technologicznych pozwala nam przedstawiać oferty w rekordowo krótkim czasie i nawiązywać skuteczną współpracę handlową.
Cel

Przyspieszyć czas wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań

Stosujemy podejście oparte na partnerstwie z zewnętrznymi przedsiębiorstwami poprzez testy technologiczne. Niezależnie od tego, czy te innowacyjne rozwiązania dostarczają partnerzy będący startupami, dużymi grupami, czy też małymi bądź średnimi przedsiębiorstwami, testy mogą być przeprowadzane w warunkach przemysłowych. Zaletą tego podejścia jest znaczne przyspieszenie czasu wprowadzenia na rynek, co oznacza, że jesteśmy w stanie szybciej dostarczać rozwiązania technologiczne spełniające potrzeby klientów. Współfinansowane przez nas testy, na które przeznacza się rocznie blisko 4 mln euro, doprowadziły już do prawie 75 udanych realizacji od ich rozpoczęcia pod koniec 2010 r. Pomagają one w generowaniu ofert w najkrótszym możliwym czasie i prowadzą do skutecznej współpracy handlowej.
Przykłady

Umożliwiamy naszym partnerom przetestowanie swoich rozwiązań

Nowe sposoby regeneracji studni za pomocą ciekłego CO2

Aqua Freed©, technologia opracowana przez Subsurface Technologies Inc. (STI), opiera się na zatłaczaniu skroplonego dwutlenku węgla do studni w celu ich oczyszczenia, z jednoczesnym zmniejszeniem oddziaływania na środowisko i infrastrukturę.

Utrzymanie kanałów wykorzystujące akustykę

Firma Infosense, Inc. opracowała innowacyjną i wyjątkową technologię opartą na pomiarze sygnału otrzymanego z transmisji akustycznej w odcinku rur kanalizacyjnych. Uzyskany profil akustyczny przedstawia warunki robocze danego odcinka rur, dzięki czemu można zoptymalizować utrzymanie sieci.

Oczyszczanie biogazu z użyciem membran

VALOPUR® to opracowany przez Prodeval, wysokowydajny, membranowy proces oczyszczania biogazu do produkcji gazu ziemnego przeznaczonego dla pojazdów oraz biometanu, spełniający normy wymagane dla zatłaczania do głównej sieci gazowej. Proces korzysta z wysokowydajnych membran, zapewniających współczynnik oczyszczania przekraczający 99%, czyli traci się tylko 1% metanu.