Optymalizacja sieci uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Zmiana klimatu, gwałtownie postępująca urbanizacja i coraz surowsze przepisy czynią gospodarowanie wodą zagadnieniem coraz bardziej złożonym. Opierając się na swoim praktycznym doświadczeniu, SUEZ pracuje nad nowymi rozwiązaniami, aby monitorować sieci wodne w czasie rzeczywistym i ciągle poprawiać jakość dostarczanej wody.
Wyzwania

Optymalizacja efektywności sieci wodnych

Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym
Przewidywanie ryzyka awarii
Zmniejszanie kosztów eksploatacji
Nasze innowacje

Zarządzanie sieciami wody pitnej w czasie rzeczywistym

90% nieszczelności w sieciach wody pitnej to wycieki niewidoczne. SUEZ odpowiada na to wyzwanie, proponując klientom rozwiązanie AQUADVANCED® Water Networks. To modułowe oprogramowanie, które potrafi monitorować sieć wody pitnej w czasie rzeczywistym i wykrywać wszelkie anomalie lub potencjalne problemy.

AQUADVANCED® Water Networks to innowacyjne, modularne narzędzie optymalizujące wskaźniki efektywności związane z sieciami wody pitnej (natężenie przepływu, ciśnienie, jakość) i pomagające w stwierdzaniu i przewidywaniu wycieków oraz kontrolowaniu jakości wody dla mieszkańców.

©SUEZ_William Daniels

Wykrywanie wycieków w czasie rzeczywistym

Wycieki nie tylko prowadzą do strat wody, ale zwiększają też częstotliwość przerw w jej dostawie oraz podwyższają koszty eksploatacji. AQUADVANCED® Water Networks pozwala lokalnym władzom wykrywać wycieki w czasie rzeczywistym i podejmować odpowiednie działania.

Wyjątkowe oprogramowanie wspierające decyzje

AQUADVANCED® Water Networks korzysta z danych gromadzonych przez czujniki zainstalowane w całej sieci dystrybucji wody pitnej, aby mierzyć przepływy, ich natężenie i ciśnienie, tak aby stwierdzać i przewidywać nieprawidłowości w sieci. Oprogramowanie zestawia również duże ilości danych z różnych źródeł, takich jak system sterowania i nadzoru SCADA czy GIS (System Informacji Geograficznej), bądź zdalne odczyty. AQUADVANCED® Water Networks centralizuje, przetwarza, analizuje i wykorzystuje wszystkie te dane, co czyni z niego prawdziwe narzędzie do kontroli i wspierania decyzji. W roku 2016 system usprawniono, dodając moduł obejmujący jakość wody.

Czyszczenie rur za pomocą lodu

Producenci przemysłowi muszą utrzymywać swoje sieci (ścieki, odpływy, olej, gaz, itd.) w czystości. Chcą jednak również ograniczyć wpływy środowiskowe wykorzystania środków chemicznych lub dużych ilości wody.  Dzięki technologii ice pigging SUEZ oferuje innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące lód do czyszczenia rur.
Ice Pigging-SUEZ

„Poprzez Ice Pigging oferujemy naszym klientom przemysłowym rozwiązanie pozwalające im prosto i wydajnie oczyszczać systemy wodne.”

Carlos Campos,Dyrektor Operacyjny SUEZ Advanced Solutions Factories

Champ obligatoire

Czyszczenie rur za pomocą zaledwie kilku litrów lodu

Normalnie utrzymanie rur w lokalizacji przemysłowej w czystości wymaga setek litrów wody. Jednak technologia ice pigging zużywa zaledwie kilka litrów lodu. Ta nowa technologia wykorzystuje naturalne właściwości ścierne lodu w celu usuwania z rur osadów i innych obcych substancji, takich jak w szczególności skrystalizowane sole i biofilmy. Jest to również rozwiązanie szybkie i ekonomiczne. Na przykład w brytyjskim zakładzie produkującym jogurty ice pigging umożliwił odzyskanie ponad 75% produktu o wartości dodanej, który osadził się w rurach. Udało się również znacząco zredukować zużycie chemikaliów. Ice Pigging zdobył w 2016 roku nagrodę World Food Innovation Award w kategorii Najlepsza technologia produkcji/przetwarzania.

Więcej informacji:

Zobacz wideo

Jak przewidzieć zagrożenie powodziowe?

Duży wpływ mają okresy ulewnych deszczów – powodują one wypełnienie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni, przelewanie się ścieków, dużą ilość zanieczyszczeń w miastach oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego poprzez wysięki wody. Aby lepiej reagować z wyprzedzeniem na zagrożenie powodziowe, w SUEZ opracowaliśmy AQUADVANCED® Urban Drainage dla władz lokalnych będących naszymi klientami.
AQUADVANCED Urban Drainage solution SUEZ

AQUADVANCED® Urban Drainage pozwala lokalnym władzom wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada na ich potrzeby, od monitorowania środowiska naturalnego i przewidywania zagrożenia powodziowego i zanieczyszczenia środowiska, po predykcyjne i dynamiczne zarządzanie całą swoją siecią.

Champ obligatoireChamp obligatoire

Champ obligatoire

AQUADVANCED® Urban Drainage pozwala lokalnym władzom na wybranie rozwiązania odpowiadającego ich potrzebom, od monitorowania środowiska i przewidywania zagrożenia powodziowego i zanieczyszczenia środowiska, po predykcyjne i dynamiczne zarządzanie cała swoją siecią.

Poprzez AQUADVANCED® Urban Drainage SUEZ dostarcza operatorom sieci kanalizacyjnych dynamiczne narzędzie do zarządzania siecią oparte na przewidywaniu. Dzięki AQUADVANCED® Urban Drainage można we właściwym czasie i miejscu skorzystać z możliwości magazynowania wody, tak aby uniknąć przepełnienia sieci i podjąć działania z odpowiednim wyprzedzeniem w przypadku ulewnych deszczów, a tym samym zapobiec poważnym zanieczyszczeniom z przelewów. 

Przewidywanie, reagowanie, optymalizacja i poprawa środowiska klientów

AQUADVANCED® Urban Drainage oferuje globalne podejście do całego systemu oczyszczania ścieków w oparciu o pomiary i dane meteorologiczne. Pozwala przewidzieć trendy w hydraulicznym zachowaniu systemu oczyszczania ścieków przez kolejne 24 godziny gdy jest sucho, bądź przez kolejne dwie do sześciu godzin w razie opadów. AQUADVANCED® Urban Drainage można wykorzystywać do wdrażania strategii optymalnego zarządzania siecią wodną. Można dzięki niemu również maksymalizować ilości wody przechowywane w strukturach retencyjnych oraz w samej sieci, bądź zwiększać ilości ścieków podlegające oczyszczeniu, tak aby zmniejszyć przelewanie do środowiska naturalnego, ograniczając zarazem zagrożenie powodziowe.

Sprawdzona technologia

AQUADVANCED® Urban Drainage to technologia wdrożona przez SUEZ z powodzeniem w kilku francuskich gminach, w tym w miastach: Marsylii, Biarritz i Paryżu. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu poprawiono infrastrukturę sanitarną obszaru Wielkiego Paryża, poprzez dynamiczną kontrolę i przekierowywanie wpływającej do systemu wody. Rozwiązanie to jest obecnie również wdrażane w Marsylii i Singapurze.