Tworzenie nowych zasobów wodnych

W miarę wzrostu liczby ludności i postępującej urbanizacji występuje coraz większa presja na zasoby wodne. Reagujemy na to, opracowując innowacyjne rozwiązania, takie jak sztuczne zasilanie warstwy wodonośnej, odsalanie oraz technologia ponownego wykorzystywania ścieków.
Wyzwania

Ochrona naszych zasobów wodnych:

Oszczędzanie zasobów wodnych
Kontrola ilości pobieranych z wód gruntowych
Zaprzęgnięcie nowych zasobów do produkcji wody pitnej
Nasze innowacje

Sztuczne zasilanie zasobów podziemnych, aby chronić istniejące wody gruntowe

Ponad dwa miliardy ludzi ma dostęp do wody pitnej ze stołów wodnych. Każdego roku pochodzi z nich prawie 1000 km3 wody na całym świecie. W połączeniu z nadmierną eksploatacją niektórych stołów wodnych nasz świat domaga się opracowania nowych rozwiązań w zakresie kontroli i ładowania podziemnych zasobów wody.


SUEZ opracował przyjazny dla środowiska proces filtracji wody do sztucznego napełniania warstw wodonośnych, który nie wymaga żadnych chemikaliów.

Fighting water shortages by replenishing the water tables

Dzięki geofiltracji opracowanej przez SUEZ, proces filtrowania wody do sztucznego zasilania warstwy wodonośnej jest całkowicie przyjazny dla środowiska naturalnego i nie wymaga żadnych chemikaliów.

A COMPLETERA COMPLETER

©Suez_William Daniels

Jak walczymy z niedoborami wody

Miasto Les Palmiers na południu Francji regularnie dręczy susza i gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wodę pitną w sezonie urlopowym. Wody podziemne na terenie miasta są wyeksploatowane, a zasoby słodkiej wody cały czas się kurczą – zwierciadło wód podziemnych czasami spada wręcz poniżej poziomu morza. W wyniku tego rośnie poziom wody słonej, która miesza się ze słodką. Rozwiązanie: zapobiegać temu, pobierając zimą wodę z kanału Jean Natte, kiedy poziom wody jest tam wysoki, i zasilać nią wody podziemne, gdy poziom wody jest niski. Sztuczne zasilanie jest obecnie testowane. Pozwala ono ponownie podwyższyć zwierciadło wód gruntowych i uniknąć przenikania wody słonej, utrzymując odpowiednią jakość wody przez cały rok.

Geofiltracja: ekologiczny proces oczyszczania

W SUEZ opracowano ekologiczny proces geofiltracji, oczyszczający wodę bez użycia chemii. Godny uwagi przykład stanowi jego zastosowanie w jeziorze Gallardon we Francji. Woda pobierana jest z wód aluwialnych Sekwany, następnie jest natleniana i przepompowywana do jeziora. Następuje jej naturalne przemieszczenie z jeziora do zwierciadła wód podziemnych. Przepływ z ośrodka natlenionego do ośrodka ubogiego w tlen naturalnie oczyszcza wodę, eliminując z niej prawie wszystkie szkodliwe substancje, takie jak żelazo, mangan, amoniak i azotany.


Więcej informacji:

Pobierz dokument:

Jak używamy odnawialnych źródeł energii do odsalania wody morskiej

W Abu Zabi SUEZ podejmuje wyzwanie dotyczące odsalania wody morskiej w celu wytwarzania wody pitnej, używając energii odnawialnej. Powierzono nam zadanie zaprojektowania, budowy i eksploatacji pilotażowej instalacji odsalania, pierwszej takiej na świecie.
Desalination plant-SUEZ-Abu Dhabi

„SUEZ testuje i rozwija alternatywne rozwiązania w celu zmniejszenia oddziaływania środowiskowego odsalania, tak aby chronić ograniczone zasoby wody i gospodarować nimi w zrównoważony sposób, szczególnie na Bliskim Wschodzie.”

Pierre PauliacDyrektor Generalny SUEZ na Bliski Wschód

A COMPLETER

Zatrzymanie 99,9% soli z wody morskiej

Odwrócona osmoza to najnowocześniejsza technologia wybrana przez SUEZ, pozwalająca uzyskać stopień odsalania przekraczający 99,9% dzięki wykorzystaniu ciśnienia. Wynik ten uzyskuje się za pomocą filtra membranowego, który zatrzymuje cząsteczki soli, ale pozwala przepływać wodzie. Oczyszczona woda jest gromadzona i poddawana licznym badaniom przed dostarczeniem do odbiorców, a sól jest rozpuszczana, a następnie ponownie wprowadzana do ekosystemu morskiego. W 2017 r. skorzystało z tej technologii 10 mln ludzi na całym świecie.

 

Opracowywanie nowych technologii odsalania wody morskiej

Pilotażowa instalacja odsalania zasilana ekologiczną energią, zbudowana przez SUEZ w Masdarze (Abu Zabi), ma służyć zielonemu miastu przyszłości Emiratów. Celem jest tu testowanie i rozwój technologii odsalania wody morskiej, które wykorzystują w 100% odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim energię słoneczną. Po zakończeniu tej fazy badawczej technologie zostaną wdrożone, aby umożliwić instalacjom odsalania w regionie osiągnięcie efektywności energetycznej wyższej niż ta, którą mogą pochwalić się najbardziej zaawansowane obecnie zakłady, a także minimalne oddziaływanie na środowisko naturalne.


Więcej informacji:

Pobierz dokument:

Projektowanie bardziej zrównoważonego procesu gospodarowania wodą przemysłową

SUEZ aktywnie współpracuje z różnymi partnerami nad zdefiniowaniem nowych procesów zarządzania dla wody przemysłowej, zgodnie z projektem E4Water. To europejskie konsorcjum, skupiające 19 partnerów z branży chemicznej, specjalistów w dziedzinie uzdatniania wody, ośrodków badawczych i uniwersytetów, zostało stworzonych w celu zapoznania się z odpowiednimi rozwiązaniami środowiskowymi.

SUEZ wastewater treatment plant

Poprzez projekt E4Water SUEZ dąży do znalezienia konkretnych rozwiązań środowiskowych dla klientów przemysłowych, aby umożliwić im zmniejszenie zużycia wody i energii.

A COMPLETERA COMPLETER

©SUEZ_AbacaPress_Laurent PASCAL

Zmniejszanie globalnego oddziaływania na środowisko

Ambicją E4Water jest rozwijanie i testowanie nowych, zintegrowanych podejść, metodologii i procesów, tak aby poprawić gospodarowanie wodą przemysłową, w szczególności poprzez recykling ścieków. Celem dla przemysłu jest zmniejszenie zużycia wody o 20–40%, zrzutów ścieków o 30–70%, zużycia energii o 15–40%, a kosztów powiązanych nawet o 60%.

Definiowanie nowych procesów przemysłowych

SUEZ pracuje wraz z konsorcjum nad konkretnymi projektami, które obejmują dwóch z przemysłowych klientów grupy: Total Refining & Chemicals oraz Procter & Gamble. Solidne procesy przemysłowe i kontrolne zaczynają być szeroko rekomendowane i wdrażane przez niektórych producentów – tych, którzy najbardziej odczuwają stres wodny.


Więcej informacji: