Wykorzystanie cyfrowych narzędzi w służbie zasobów

Zastosowanie technologii cyfrowej zapewnia efektywne podejście do problemów środowiskowych, jakim stawiają czoło nasi klienci na całym świecie. Cały czas opracowujemy innowacje, aby wspierać ich inicjatywy w celu poprawy efektywności zakładów.
Wyzwania

Zwiększenie efektywności i wydajność w zarządzaniu zasobami

Optymalizacja zarządzania przepływami w czasie rzeczywistym
Stałe monitorowanie sieci
Reagowanie z wyprzedzeniem na przewidywane incydenty
Nasze innowacje

Całodobowe monitorowanie sieci wodociągowych

Inteligentne Centrum Operacyjne – Smart Operation Centre (SOC) otwarto w marcu 2015 r. To pierwszy ośrodek nadzorujący wszystkie nowe usługi w zakresie Smart Water (inteligentnej sieci wodociągowej) i Smart Metering (inteligentnych systemów opomiarowania), jakie opracowaliśmy.

Putting water networks under close surveillance

The Smart Operation Centre (SOC), inaugurated in March 2015, is the first centre that supervises all the new Smart Water and Smart Metering services developed by SUEZ worldwide.
Smart Operation Center-SUEZ

„SOC to niezmiernie ważne ogniwo w inteligentnych rozwiązaniach efektywnościowych – Centrum będzie nadzorowało wszystkie urządzenia komunikacyjne w terenie, tak aby lepiej wspierać naszych klientów w zrównoważonym gospodarowaniu zasobami.”

Pierre AndradeZastępca Dyrektora Generalnego Water France w SUEZ, odpowiedzialny za obszar cyfrowy i transformację

Champ obligatoire

Ciągła obserwacja sieci wodociągowych dla maksymalnej efektywności

Nieszczelności, awarie urządzeń pomiarowych, spadki ciśnienia itp. – to wszystko elementy spotykane w codziennej eksploatacji sieci wodociągowych. Wszystkie dane pochodzące z inteligentnych urządzeń są obecnie centralizowane i zgłaszane do SOC w czasie rzeczywistym. Nieprawidłowości w działaniu wykrywane są natychmiast, a operatorzy są o nich informowani, tak aby móc szybko zaradzić incydentom.

Nowy sposób przetwarzania danych

SOC jest w stanie przetwarzać ponad miliard informacji miesięcznie i oferuje niezrównane standardy w zakresie zarządzania wydajnością w terenie. Centrum dostarcza władzom lokalnym globalny i niezwykle precyzyjny obraz sieci wodociągowej, dzięki pozyskiwaniu rzetelnych i aktualnych danych oraz nadawaniu im odpowiednich priorytetów. Każdy klient jest w stanie precyzyjnie określić swoje priorytety i kontrolować swoją własną sieć wodociągową w optymalny sposób.

SOC w liczbach

  • odbieranie 50 mln ramek radiowych dziennie
  • monitorowanie 3,5 mln inteligentnych wodomierzy
  • monitorowanie 4,5 tys. odbiorników
  • 3,5 tys. zgłoszeń serwisowych od użytkowników rocznie
  • 3 tys. kontroli przeprowadzonych na miejscu lub zdalnie rocznie

Więcej informacji:

Pobierz dokument:

Pomaganie miastom w cyfryzacji

Dzisiejsze inteligentne liczniki komunikują się zdalnie i stanowią część Przemysłowego Internetu Rzeczy. Nasz system ON’connect to sieć radiowa dalekiego zasięgu nowej generacji, która łączy ze sobą i obsługuje miasta i ich mieszkańców.
Helping cities to make the shift to digital

„Technologia cyfrowa to podstawowy środek, za pomocą którego możemy chronić zasoby niezbędne dla naszej przyszłości, biorąc pod uwagę wzrost demograficzny i urbanizację, adaptację do zmiany klimatu i rozwój regionalny.”

Bertrand CamusDyrektor Generalny SUEZ Eau France

Champ obligatoire

ON’connect to sprawdzona technologia wykorzystywana do łączenia ze sobą przedmiotów na dużą skalę w sposób całkowicie bezpieczny oraz do przetwarzania masowych ilości danych dla władz miejskich, dotyczących pomiaru zużycia wody i energii, jakości powietrza, zawartości pojemników z punktów przyjmowania odpadów, wilgotności, hałasu i natężenia ruchu.

Internet Rzeczy przybywa do miast

Najnowsza generacja sieci radiowych dalekiego zasięgu dobrze nadaje się do wykorzystania w inteligentnych miastach. Oferują one wyższą efektywność w zakresie łączenia ze sobą przedmiotów, które nie są łatwo dostępne (ponieważ znajdują się pod ziemią, w głębokich piwnicach, bez źródła zasilania) i wymagają zaledwie minimalnego sprzętu. Nasza sieć dalekiego zasięgu, która działa na częstotliwości 169 MHz, jest również dwukierunkowa i interoperacyjna oraz spełnia europejską normę EN13757.

Już 500 miejskich klientów

Z technologii ON’connect korzystają już liczne miasta we Francji i w innych krajach. Water Service Corporation, czyli przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne obsługujące Maltę, wybrało ON’connect do obsługi swoich 250 tys. inteligentnych liczników, tak aby poradzić sobie z niedoborem wody, z jakim wyspa regularnie się zmaga. W Biarritz nasz system zdalnego odczytu używany jest do prognozowania zmian w liczbie ludności miasta na podstawie danych dotyczących zużycia wody. Jest to część starań w kierunku poprawy atrakcyjności kurortu, monitorowania zużycia i przewidywania zajętości miejsc noclegowych dla turystów i „drugich domów”. 17 tys. inteligentnych wodomierzy działa też już we francuskiej Miluzie.

Więcej informacji:

Pobierz dokument:
Zobacz wideo