Wykorzystanie energii z wody i odpadów

W SUEZ walczymy ze zmianą klimatu poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, aby zmniejszać emisja gazów cieplarnianych naszych klientów, optymalizować ich zużycie energii oraz zachęcać do korzystania ze źródeł odnawialnych o dużym potencjale.
Wyzwania

Wytwarzanie zrównoważonej energię

Poprawa efektywności energetycznej zakładów naszych klientów
Wybór zrównoważonych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii
Zgodność z nowymi przepisami środowiskowymi
Nasze innowacje

Korzystanie z energii w sieciach oczyszczania ścieków w celu wytwarzania ekologicznego ciepła

Rosnące ceny energii i podatki od emisji CO2 powodują konieczność poszukiwania bardziej efektywnych sposobów wytwarzania energii. Nasze rozwiązanie pod nazwą Degrés Bleus pozwala ekonomicznie i ekologicznie pozyskiwać ciepło wytwarzane w ściekach i kierować je ponownie do obiegów grzewczych.
Swimming pool at Levallois-Perret

Dzięki wytwarzaniu zielonej energii, Degrés Bleus zmniejsza emisje gazów cieplarnianych o 50–70% w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań cieplnych.

A COMPLETER

Ciepło ze ścieków

Rozwiązanie Degrés Bleus łączy w sobie wymiennik ciepła i pompę ciepła. Wymiennik ciepła, zawierający zamknięty obieg rur, przekazuje wodę podgrzaną przez ciepło w ściekach. Woda następnie dociera do pompy, która przekazuje ją pomiędzy siecią ścieków a obiegiem grzewczym. Kaloryczność ulega pomnożeniu – rośnie temperatura wody, która tym samym staje się zdatna do użytku. Degrés Bleus nie tylko nie powoduje żadnych uciążliwości i jest całkowicie bezpiecznym rozwiązaniem, ale można je też przystosować do zarówno nowych, jak i istniejących wcześniej sieci w budynkach mieszkalnych, biurach, szpitalach, domach spokojnej starości, szkołach, itp.

Zmniejszanie emisji CO2 o 300 ton rocznie

Dzięki wytwarzaniu zielonej energii Degrés Bleus zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o 50–70% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań cieplnych. Chroni też zasoby naturalne dzięki ograniczeniu zużycia energii nieodnawialnej o 30–60%.

Rozwiązanie działające w 13 zakładach we Francji

Po raz pierwszy wykorzystano je w 2010 r. w Centrum Sportów Wodnych w Levallois-Perret. Obecnie Degrés Bleus używane jest w Bordeaux (budynki administracyjno-biurowe), Valenciennes (ratusz), Paryżu (Pałac Elizejski; teren szkoły Wattignies oraz kompleks basenów „Aspirant-Dunand”), Nanterre (ekodzielnica St. Genevieve), Dijon (miejska zajezdnia tramwajowa), Maubeuge (kampus uniwersytecki), Miluzie (koszary Lefebvre), Marsylii (apartamentowiec „Les nouveaux Chartreux”), Saulx-les-Chartreux (młyn SIAHVY) oraz Annemasse (basen).

Więcej informacji:

Zobacz wideo

Odzysk biogazu z oczyszczalni ścieków w celu dostarczania energii do miast

Biogaz z osadów w oczyszczalniach ścieków jest oczyszczany w celu wytwarzania biometanu, który posiada wszystkie właściwości, które wykazuje gaz ziemny. Opierając się na własnym doświadczeniu praktycznym w dziedzinie zrównoważonej gospodarki odpadami, opracowaliśmy nowe rozwiązania wykorzystujące biometan, którego będą mogli używać klienci. Celem jest zwiększenie produkcji biogazu o 30–50% do 2020 r.
SUEZ wastewater treatment plant in Strasbourg

„Oto najlepsze równanie energetyczne: ekologiczna i w 100% lokalna produkcja ze źródła, które nie ulega wyczerpaniu, przy czym transport odbywa się bez udziału pojazdów i bez strat w naszych sieciach, wszystko w ramach krótkiego obiegu.”

Olivier Bitz Prezes Réseau GDS

A COMPLETER

W Strasburgu we Francji, gdzie SUEZ jest operatorem oczyszczani ścieków, połączyliśmy siły z Réseau GDS, lokalnym dystrybutorem gazu ziemnego, w ramach innowacyjnego projektu BIOVALSAN. Projekt polega na zatłaczaniu biometanu wytwarzanego ze ścieków do sieci gazu ziemnego. Obecnie wytwarza się w jego ramach 1,6 mln Nm3 oczyszczonego metanu rocznie, co odpowiada zużyciu z 5 tys. oszczędnych lokali mieszkalnych. Metan ten zatłaczany jest do istniejącej miejskiej sieci gazu ziemnego. Projekt BIOVALSAN otrzymał wsparcie z programu LIFE+ Komisji Europejskiej ponieważ stanowił przykład regionalnej transformacji energetycznej.

Ograniczenie emisji CO2 o 7 tys. ton

BIOVALSAN odpowiada za zmniejszenie o 2/3 emisji CO2 z czwartej co do wielkości oczyszczalni ścieków we Francji – La Wantzenau. Uzdatnia ona wodę dla miliona ludzi. Połączona optymalizacja oczyszczania osadów ścieków i energetycznego odzysku biogazu w postaci biometanu powoduje, że jest to jedna z najmniej oddziałujących na środowisko naturalne oczyszczalni w całej Francji. Nowe źródło energii odnawialnej zapoczątkowało transformację w kierunku nowego, zrównoważonego i niskoemisyjnego modelu energetycznego w Strasburgu.

Więcej informacji:

Pobierz dokument:

Przekształcanie biogazu w ekologiczne paliwo

W 2014 r. zmieniono przepisy, zezwalając na zatłaczanie biometanu ze stacji uzdatniania wody do sieci dystrybucji gazu ziemnego. Sieć ta jest co prawda dobrze rozwinięta we Francji, jednak nie obejmuje całego kraju. Poprzez swoje rozwiązanie pod nazwą BioGNVAL, SUEZ proponuje alternatywę polegającą na zatłaczaniu biometanu do sieci dystrybucji gazu ziemnego.
SUEZ wastewater treatment plant

„Sądzę, że biogaz z naszych oczyszczalni stanowi konkretny wkład we wspólną dla regionów sprawę, którą jest transformacja energetyczna.”

Belaïde BedreddinePresident of the SIAAP

A COMPLETER

Demonstracyjna instalacja przemysłowa BioGNVAL, umieszczona w oczyszczalni SIAAP w Valenton, to pierwsza instalacja tego typu we Francji, która wykorzystuje ponownie biogaz z oczyszczania ścieków jako paliwo ciekłe (bio-LNG), czyli odnawialne źródło energii, które łatwo się składuje i transportuje. Rozwiązanie w zakresie ponownego wykorzystania biogazu polega na oczyszczeniu biogazu, a następnie jego skropleniu z użyciem technologii kriogenicznej, która powoduje zmniejszenie jego objętości tysiąc razy. Wytworzone w ten sposób bio-LNG (czyli skroplony biometan) składa się niemal w 100% z metanu.

Zmniejszanie emisji CO2

Projekt BioGNVAL udowadnia, że jesteśmy w stanie wytwarzać czyste paliwo, które nie powoduje emisji żadnych drobnych cząstek, przy zmniejszeniu hałasu o 50% i ograniczeniu emisji CO2 o 90% w porównaniu z dieslem Projekt BioGNVAL udowadnia, że jesteśmy w stanie wytwarzać czyste paliwo, które nie powoduje emisji żadnych drobnych cząstek, przy zmniejszeniu hałasu o 50% i ograniczeniu emisji CO2 o 90% w porównaniu z silnikiem Diesla, a wszystko to ze ścieków. Instalacja demonstracyjna BioGNVAL jest w stanie oczyścić prawie 120 Nm3 biogazu na godzinę, wytwarzając tonę dziennie bio-LNG, czyli odpowiednik dwóch pełnych baków samochodu ciężarowego. Testy pokazują, że ze ścieków pochodzących od 100 tys. ludzi można by wytworzyć wystarczającą ilość bio-LNG, aby napędzać 20 autobusów lub 20 ciężarówek.

Więcej informacji:

Pobierz dokument:
Zobacz wideo