Zmniejszanie zagrożeń dla zdrowia i środowiska

Co roku SUEZ inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe w celu poprawienia jakości dostaw wody, a także pracuje ramię w ramię z władzami regulacyjnymi we Francji i na świecie. Nasza firma opracowuje w swoim specjalnym laboratorium badawczym nowe technologie, aby eliminować nowo pojawiające się zanieczyszczenia.
Wyzwania

Zabezpieczenie jakości wody

Ochrona zasobów
Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia
Ograniczenie zagrożeń dla środowiska
Kontrola jakości wody
Nasze innowacje

Walka z nowymi zanieczyszczeniami w wodzie

Zmiana zwyczajów konsumenckich spowodowała pojawienie się nowych zanieczyszczeń. Te mikrozanieczyszczenia, nawet w skali śladowej, stają się jednym z głównych problemów, przed którymi stoją lokalne władze i przemysł w zakresie ochrony swoich ekosystemów. Jako pionier w tej dziedzinie prowadzimy badania w zakresie rozwoju i badań w centrum wiedzy i badań w Paryżu, CIRSEE (międzynarodowym centrum badań nad wodą i środowiskiem).

New pollutants laboratory-SUEZ

"Mikrozanieczyszczenia stanowią najważniejsze wyzwanie dotyczące ścieków w najbliższej przyszłości. Jesteśmy dumni z tego, że procesy SUEZ zbudowane w oparciu o systemy ozonowania „ozonia®” zapewniają ochronę przed tymi nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami w skali 1,5 mln RLM, a w 2018 było to ponad 2,5 mln RLM."

Antoine WalterSpecjalista ds. Mikrozanieczyszczeń SUEZ – ozonia®

©SUEZ_Thierry Duvivier

Odkryj naszą współpracę z najlepszymi ekspertami na świecie

W 2011 r. uruchomiliśmy program wraz z miastem Lozanna, aby poszerzyć wiedzę o mikrozanieczyszczeniach. W ramach programu przebadano szereg innowacyjnych, w tym w szczególności połączenie dwóch najnowocześniejszych technologii: utleniania ozonem oraz absorpcja sproszkowanego węgla aktywnego na reaktorze impulsowym. Ta przełomowa technologia pomogła nam wygrać przetarg ogłoszony przez władze miejskie na bezprecedensowy system zapewniający pełną ochronę Jezioru Genewskiemu. 1 stycznia 2016 r. Szwajcaria jako pierwsze państwo wprowadziła przepisy ustawowe dotyczące oczyszczania ścieków z mikrozanieczyszczeń. W maju 2016 r. EPURA, spółka należąca do Miasta Lozanna, przy wsparciu doradców inżynieryjnych BG Ingénieurs Conseils SA and Holinger SA, wybrała SUEZ i szwajcarskiego partnera grupy, czyli TECHFINA, na wykonawcę infrastruktury oczyszczania ścieków i usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni Vidy obsługującej region Lozanny.

 


Wspieramy zewnętrzne projekty badawcze

The water and health seminar Laboratory-SUEZ

„Seminarium na temat wody i zdrowia współorganizowane przez SUEZ to forum, podczas którego omawiane są kwestie dotyczące wody i potencjalnych rozwiązań. W seminarium biorą udział studenci, a także światowej sławy badacze z uczelni i ze świata przemysłu.”

Dr Jean-François LoretKierownik Działu Ochrony Zdrowia i Środowiska w SUEZ

©SUEZ_Thierry Duvivier

Sponsorujemy coroczne seminarium dla doktorantów

Co roku SUEZ wraz z Uniwersytetem Lotaryńskim (Francja) oraz Uniwersytetem w Bonn (Niemcy) współorganizuje Międzynarodowe Seminarium o Wodzie i Ochronie Zdrowia dla doktorantów. Jest to forum dla studentów z całego świata, podczas którego omawiają oni wyniki swoich badań (dotyczących zanieczyszczeń pochodzenia wodnego, epidemiologii, mikrobiologii, socjologicznych aspektów zarządzania kryzysowego, itp.) z czołowymi naukowcami z całego świata.

Zapewniamy forum do dyskusji 

Seminarium zapewnia studentom forum do wymiany doświadczeń i projektów z innymi młodymi ludźmi oraz zachęca do dialogu różne pokolenia naukowców i przedstawicieli różnych dyscyplin powiązanych z omawianymi zagadnieniami. 

Nagroda SUEZ Water and Health Award 2018

Komitet Naukowy seminarium przyznaje nagrodę w wysokości 1500 euro studentce lub studentowi, którzy najlepiej przyczynili się do poprawienia bezpieczeństwa wody. Uczestnicy mają szansę opublikowania wyników swojej pracy w specjalnym wydaniu International Journal of Hygiene and Environmental Health.

W 2018 r. nagrodę SUEZ Water and Health otrzymała Esther SIB z Uniwersytetu w Bonn za swoją pracę pt. „Antybiotykooporne bakterie i geny oporności w biofilmach w sieciach ścieków klinicznych”.

Zapoznaj się z programem seminariów.

Więcej informacji:

Pobierz dokument: