Skip to main content

Zmniejszanie zagrożeń dla zdrowia i środowiska

Co roku SUEZ inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe w celu poprawienia jakości dostaw wody, a także pracuje ramię w ramię z władzami regulacyjnymi we Francji i na świecie. Nasza firma opracowuje w swoim specjalnym laboratorium badawczym nowe technologie, aby eliminować nowo pojawiające się zanieczyszczenia.
Wyzwania

Zabezpieczenie jakości wody

Ochrona zasobów
$name
Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia
$name
Ograniczenie zagrożeń dla środowiska
$name
Kontrola jakości wody
Nasze innowacje

Walka z nowymi zanieczyszczeniami w wodzie

Zmiana zwyczajów konsumenckich spowodowała pojawienie się nowych zanieczyszczeń. Te mikrozanieczyszczenia, nawet w skali śladowej, stają się jednym z głównych problemów, przed którymi stoją lokalne władze i przemysł w zakresie ochrony swoich ekosystemów. Jako pionier w tej dziedzinie prowadzimy badania w zakresie rozwoju i badań w centrum wiedzy i badań w Paryżu, CIRSEE (międzynarodowym centrum badań nad wodą i środowiskiem).

New pollutants laboratory-SUEZ
"Mikrozanieczyszczenia stanowią najważniejsze wyzwanie dotyczące ścieków w najbliższej przyszłości. Jesteśmy dumni z tego, że procesy SUEZ zbudowane w oparciu o systemy ozonowania „ozonia®” zapewniają ochronę przed tymi nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami w skali 1,5 mln RLM, a w 2018 było to ponad 2,5 mln RLM."

Antoine WalterSpecjalista ds. Mikrozanieczyszczeń SUEZ – ozonia®

©SUEZ_Thierry Duvivier

Odkryj naszą współpracę z najlepszymi ekspertami na świecie

W 2011 r. uruchomiliśmy program wraz z miastem Lozanna, aby poszerzyć wiedzę o mikrozanieczyszczeniach. W ramach programu przebadano szereg innowacyjnych, w tym w szczególności połączenie dwóch najnowocześniejszych technologii: utleniania ozonem oraz absorpcja sproszkowanego węgla aktywnego na reaktorze impulsowym. Ta przełomowa technologia pomogła nam wygrać przetarg ogłoszony przez władze miejskie na bezprecedensowy system zapewniający pełną ochronę Jezioru Genewskiemu. 1 stycznia 2016 r. Szwajcaria jako pierwsze państwo wprowadziła przepisy ustawowe dotyczące oczyszczania ścieków z mikrozanieczyszczeń. W maju 2016 r. EPURA, spółka należąca do Miasta Lozanna, przy wsparciu doradców inżynieryjnych BG Ingénieurs Conseils SA and Holinger SA, wybrała SUEZ i szwajcarskiego partnera grupy, czyli TECHFINA, na wykonawcę infrastruktury oczyszczania ścieków i usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni Vidy obsługującej region Lozanny.

 


Wspieramy zewnętrzne projekty badawcze

The water and health seminar Laboratory-SUEZ
„Seminarium na temat wody i zdrowia współorganizowane przez SUEZ to forum, podczas którego omawiane są kwestie dotyczące wody i potencjalnych rozwiązań. W seminarium biorą udział studenci, a także światowej sławy badacze z uczelni i ze świata przemysłu.”

Dr Jean-François LoretKierownik Działu Ochrony Zdrowia i Środowiska w SUEZ

©SUEZ_Thierry Duvivier

Sponsorujemy coroczne seminarium dla doktorantów

Co roku SUEZ wraz z Uniwersytetem Lotaryńskim (Francja) oraz Uniwersytetem w Bonn (Niemcy) współorganizuje Międzynarodowe Seminarium o Wodzie i Ochronie Zdrowia dla doktorantów. Jest to forum dla studentów z całego świata, podczas którego omawiają oni wyniki swoich badań (dotyczących zanieczyszczeń pochodzenia wodnego, epidemiologii, mikrobiologii, socjologicznych aspektów zarządzania kryzysowego, itp.) z czołowymi naukowcami z całego świata.

Zapewniamy forum do dyskusji 

Seminarium zapewnia studentom forum do wymiany doświadczeń i projektów z innymi młodymi ludźmi oraz zachęca do dialogu różne pokolenia naukowców i przedstawicieli różnych dyscyplin powiązanych z omawianymi zagadnieniami. 

Nagroda SUEZ Water and Health Award 2018

Komitet Naukowy seminarium przyznaje nagrodę w wysokości 1500 euro studentce lub studentowi, którzy najlepiej przyczynili się do poprawienia bezpieczeństwa wody. Uczestnicy mają szansę opublikowania wyników swojej pracy w specjalnym wydaniu International Journal of Hygiene and Environmental Health.

W 2018 r. nagrodę SUEZ Water and Health otrzymała Esther SIB z Uniwersytetu w Bonn za swoją pracę pt. „Antybiotykooporne bakterie i geny oporności w biofilmach w sieciach ścieków klinicznych”.

Zapoznaj się z programem seminariów.

Więcej informacji:

Pobierz dokument:
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA