Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą poprzez Programy Grantowe, akcje pomocy bezpośredniej oraz dzielenie się zdobytym know-how wspiera misję Grupy SUEZ bycia partnerem dla lokalnych społeczności i ekspertem w realizacji szeroko rozumianego hasła „Razem dla środowiska.
O NAS

O Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą

W 2013 roku SUEZ Polska założył Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą, aby wspierać osoby w trudnych sytuacjach życiowych, jak również przyczyniać się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Cele Fundacji to:

  1. Pomoc osobom poważnie chorym (pomoc w dostępie do zabiegów czy rehabilitacji, pomoc poszpitalna);
  2. Pomoc osobom w trudnej sytuacji z powodu: choroby, nieszczęścia, klęski żywiołowej;
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyrównywanie szans na rynku pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia).

Podczas naszej codziennej działalności uczestniczymy w ważnych wydarzeniach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

 

Organizujemy Programy Grantowe, które pozwalają na wsparcie lokalnych Fundacji i Stowarzyszeń. Dzięki zrealizowanym projektom, kupiliśmy leki dla Hospicjum dla Dzieci w Tychach, wyremontowaliśmy podłogi w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Warszawie i zakupiliśmy prasę graficzną dla niepełnosprawnych dorosłych w Stowarzyszeniu UNIKAT z Katowic, za pomocą której będą mogli wykonywać samodzielne grafiki na materiałach reklamowych, a także wsparliśmy kursy zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami w Katowicach i Mławie.

 

W 2017 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jako potwierdzenie rzetelności jej działania. Status OPP pozwala nam na prowadzenie zbiórki 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwe jest także przekazanie darowizny na rzecz Fundacji. Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze aktywniej wspierać osoby chore i pracować nad aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, które często przez wiele lat bezskutecznie szukają pracy. Dzięki naszym projektom, mają szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Dla nich to prawdziwe spełnienie marzeń…

NASZE PROJEKTY
KONTAKT

Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą

KRS 0000472938
Numer konta: 90 1600 1127 1846 0403 7000 0001

 

Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
Tel. (+48) 22 49 24 397
Email: fundacjaSUEZ@suez.com
Kontakt z Fundacją SUEZ Jesteśmy z Tobą