Program Grantowy dla Miasta Mławy

Podczas konferencji Razem dla Środowiska w Mławie ogłoszony został Program Grantowy dla Miasta Mławy. Ma on na celu wsparcie lokalnych organizacji w projektach związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu zatrudnienia. Pula programu grantowego wynosi 10.000 PLN.
O programie
Podstawowe kryteria wyboru projektów zgłoszonych do Programu to:

Korzyści społeczne projektu – realizacja potrzeb lub rozwiązanie problemów danej społeczności osób z niepełnosprawnością,
Efektywność kosztowa – optymalizacja kosztowa Projektu,
Skala i perspektywa dalszych działań – liczba osób, do których projekt jest skierowany i szanse dalszej współpracy,
Zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu,
Innowacyjność pomysłu na realizację Projektu.
W ramach Programu realizowane są trzy projekty przez trzy organizacje z terenu Miasta Mława. Wszystkie dotyczą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zakończenie Programu przewidziane jest na 06.2018r.

3

projekty zrealizowane w ramach programu

10 000

pula programu grantowego