Projekt grantowy "To jest Wasz 1%"

OPIS PROJEKTU

Potrzebujesz wsparcia? Ktoś z Twojej rodziny lub znajomych jest w trudnej sytuacji? Pomóż nam wybrać beneficjentów środków z 1% zebranych przez Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą. Udzielimy im pomocy finansowej.


Udzielone wsparcie musi być zgodne z celami naszej Fundacji:

  1. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  2. pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej
  3. pomoc osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami.


Propozycje, wraz z krótkim uzasadnieniem, przyślij na adres: fundacjaSUEZ@suez.com do 8.12.2019 r.

Nigdzie nie zostaną udostępnione dane osobowe beneficjentów programu.

Ostateczną decyzję o wyborze beneficjenta/ów, w oparciu o statut Fundacji i Ustawę o działalności pożytku publicznego, podejmie Komisja.

Więcej informacji: Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą, tel. 504 821 560.

Regulamin programu grantowego To jest Wasz 1% znajdziesz klikając tutaj.