Starol

Specjaliści w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych

O nas

Starol jest częścią międzynarodowej Grupy SUEZ, pionierem w dziedzinie produkcji paliw alternatywnych w Polsce. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na spełnienie specyficznych wymagań przemysłu cementowego. Odbiorcami produkowanego paliwa są cementownie, które wykorzystując paliwo alternatywne w procesie produkcji, dokonują odzysku i unieszkodliwienia.
 

95 000

ton/rok

zdolność produkcyjna instalacji

ponad 800

kodów odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), które mogą zostać przetworzone w instalacjach

Zakład Produkcji Paliw Stałych w Chorzowie

zajmuje się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych poprzez produkcję paliw alternatywnych oraz technologia spełniająca warunki najlepszej dostępnej technologii BAT (Best Available Techniques).

Zakład Recyklingu Odpadów Płynnych w Tarnowie Opolskim

Instalacja do wytwarzania ciężkiego oleju opałowego z wykorzystaniem technologii recyklingu odpadów płynnych ropopochodnych o zdolności produkcyjnej do 30 tys. Mg rocznie, działająca w oparciu o koncesję URE ważną do 21.11.2030 roku.

Stacja Przeładunku Odpadów Niebezpiecznych (SPON) w Chorzowie

Starol posiada nowoczesne hale przeznaczone do przeładunku i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Laboratorium

Odpowiada za kontrolę nad odpadami na każdym etapie procesu - od momentu pobrania próbki u klienta do dostarczenia gotowego produktu do odbiorcy. Wysoka jakość badań, wykwalifikowany personel oraz nowoczesne urządzenia pomiarowe są w stanie zapewnić Naszych Klientów, że dbanie o środowisko jest dla nas najważniejsze.
Oferta

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Spełniając wszelkie wymogi formalne i prawne, Starol oferuje sprawdzone rozwiązania dotyczące kompleksowej gospodarki odpadami komunalnym i przemysłowymi, w tym również niebezpiecznymi.
Zapewniamy:
•    opracowanie i wdrożenie systemu zbiórki odpadów, dostosowanego do indywidualnych wymagań klienta,
•    zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych,
•    zagospodarowanie odpadów o ponad 800 różnych kodach,
•    obrót surowcami wtórnymi: papier, drewno, tworzywa, szkło, złom, oleje przepracowane i inne surowce wtórne,
•    obsługę logistyczną: specjalistyczne pojazdy, pojemniki, kontenery i urządzenia niezbędne do wykonania usługi.

Kompleksowa Gospodarka Odpadami - Total Waste Management

Firmom poszukującym kompleksowych rozwiązań, Starol oferuje gospodarowanie odpadami oraz proponujemy współpracę w ramach modelu TWM - Total Waste Management. Przy tej formie współpracy oferujemy naszym Klientom przejęcie zarządzania odpadami na terenie całego Zakładu dzięki czemu zyskują:
 • Szczegółowy audyt techniczny w celu zaproponowania Klientowi optymalnego rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami
 • Ciągłe sprawdzanie stosowanych rozwiązań w celu poprawy wyników ekonomicznych i warunków środowiskowych
 • Jedna umowa obejmująca zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów
 • Spójne rozwiązania logistyczne na terenie zakładu, przejęcie obowiązków związanych z koordynacją odbiorów odpadów
 • Porady prawne dotyczące bieżącego i przyszłego, lokalnego, regionalnego i europejskiego ustawodawstwa
 • Segregacja odpadów w miejscu wytworzenia oraz ich wysyłka do dalszego zagospodarowania, realizowana przez pracowników Starol, świadczących usługi na terenie zakładu Klienta
 • Ręczny załadunek i sortowanie odpadów oraz oznakowanie kontenerów i miejsc na odpady
 • Szkolenia pracowników biorących udział w obsłudze TWM
 • Okresowe raporty i realizacja obowiązków administracyjnych związanych z odpadami
 • Osoba nadzorująca prace TWM

Usługi specjalistyczne

 • Czyszczenie i usuwanie odpadów z instalacji osadników i separatorów substancji ropopochodnych;
 • Czyszczenie i usuwanie odpadów z instalacji separatorów tłuszczu;
 • Likwidacje zbiorników;
 • Rekultywacje terenów i materiałów skażonych substancjami niebezpiecznymi;
 • Inne specjalistyczne usługi.

Usługi niszczenia

 • Odbiór i transport dokumentów oraz produktów przeznaczonych do ostatecznej likwidacji;
 • Usługa niszczenia pod nadzorem;
 • Sporządzenie protokołu i cyfrowego zapisu z wykonania usługi.
Kontakt