SUEZ Wschód

Od kilku brygad ZOM świadczących usługi pojazdami konnymi do międzynarodowej Grupy SUEZ światowego eksperta w dziedzinie gospodarowania wodą i odpadami.
O nas

Kalendarium:

 • 28.01.1950 - powstanie w Lublinie przedsiębiorstwa komunalnego początkowo pod nazwą Zakład Oczyszczania Miasta, a następnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Głównym zadaniem nowo powstałej firmy było utrzymywanie czystości na terenie miasta Lublin;
 • 1954 - tabor przedsiębiorstwa przeniesiono na ul. Lubartowską 115. Składowisko odpadów znajdowało się przy ul. Obywatelskiej oraz na miejscu cegielni przy ul. Wojciechowskiej;
 • 1956 – 1958 - w okolicach rzeki Bystrzycy przy ulicy nazwanej później Zawilcową, obok istniejącej oczyszczalni wybudowano kompostownię i urządzono tam składowisko, a także bazę dla śmieciarek;
 • 1962 - przydzielone zostały przedsiębiorstwu pomieszczenia po byłej zajezdni trolejbusowej MPK przy ul. Garbarskiej;
 • 1968 - uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania funkcję przedsiębiorstwa patronackiego nad innymi zakładami Oczyszczania w województwie;
 • 1975 - władze miejskie przekazały do eksploatacji nowe składowisko w Jawidzu oraz zatwierdziły lokalizację nowej bazy przy ul. Kraśnickiej;
 • 1 kwietnia 1993 - przekształcenie własnościowe instytucji państwowej MPO w Przedsiębiorstwo Wielobranżowe historia "MPO" Sp. z o.o. w Lublinie, którego akcjonariuszami zostali pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa;
 • 2003 - MPO zmieniło nazwę na SITA Lublin;
 • 2014 - połączenie Spółek SITA Radom oraz MPO SITA Lublin, w wyniku czego powstała Spółka SITA Wschód;
 • 1 września 2016 - SITA Wschód oraz pozostałe spółki Grupy formalnie stały się wspólną marką SUEZ. Od tego momentu pełna nazwa brzmi: SUEZ Wschód.
160

Pracowników

24 tyś. m2

bazy sprzętowo-transportowej

ISO 9001

ISO 14001

Oferta

Wykwalifikowana kadra pracowników SUEZ Wschód wykonuje usługi na rzecz podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych w zakresie:

 • Odbiór i transport odpadów stałych komunalnych,
 • Odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych;
 • Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
 • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Odbiór liści, gałęzi, gruzu, gabarytów,
 • Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków,
 • Zamiatanie oraz odśnieżanie,
 • Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych
  • zakładanie zieleni,
  • koszenie trawników,
  • pielęgnacja rabat kwiatowych,
  • prześwietlanie drzew i krzewów,
  • wycinanie drzew
  • dokonywanie nasadzeń, itp.
Oddział w Radomiu

Zakład  Gospodarki Odpadami Przemysłowymi

Działalność SUEZ Wschód oddział w Radomiu:

 • Sprzątanie ulic;
 • Odśnieżanie i odmrażanie dróg;
 • Wynajem, wypożyczanie pojemników na odpady;
 • Zbieranie i recykling zużytego papieru, makulatury.
 • Recykling zużytych opon i fragmentów opon gumowych;
 • Zbieranie i recykling obwodów drukowanych;
 • Usuwanie i odzyskiwanie olejów odpadowych;
 • Usługi usuwania i niszczenia chłodziw na bazie związków chloru, fluoru i węgla (CFC);
 • Zbieranie i usuwanie odpadów z procesów biotechnologicznych;
 • Zarządzanie i recykling odpadami z terenów budowy i rozbiórki;
 • Zbieranie i składowanie śmieci i odpadów domowych;
 • Przetwarzanie śmieci i odpadów domowych;
 • Usuwanie i składowanie opakowań zwrotnych;
 • Przetwarzanie i oczyszczanie odpadów warzyw, odpadów roślinnych;
 • Zbieranie i usuwanie odpadów szpitalnych i laboratoryjnych;
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie usuwania i recyklingu odpadów.
Harmonogramy odbioru odpadów
Wszystkie harmonogramy znajdziesz (strona z listą wszystkich harmonogramów)
Kontakt
Wybierz interesującą Cię lokalizację