Od 25 lat SUEZ opracowuje opłacalne i przejrzyste rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska. Codziennie 2300 pracowników SUEZ świadczy usługi dla ponad 2 milionów osób oraz 5000 firm i instytucji w Polsce

Historia

Historia działalności SUEZ w Polsce

od 1992 r. - na początku jako ASMA, potem z logo ASMABEL firma świadczy usługi w zakresie utrzymania porządku i zieleni w największych polskich gminach, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Z czasem, już jako międzynarodowa marka SITA a później SUEZ, firma staje się jednym z liderów na rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości w Polsce. Obecnie, w ramach umów podpisanych z gminami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, SUEZ obsługuje prawie 2 mln mieszkańców Polski.

 

od 2000 r. - Grupa inwestuje w działalność związaną z gospodarką odpadami przemysłowymi. Najpierw w Radomiu, a później również w Chorzowie i Tarnowie Opolskim powstają nowoczesne instalacje, w których przetwarzane są odpady przemysłowe, w tym również niebezpieczne. Powstające w ten sposób paliwa alternatywne najczęściej wykorzystywane są przez przemysł cementowy. Dziś SUEZ odzyskuje ponad 130 000 ton odpadów rocznie w postaci RDF.

 

2011 r. - SUEZ projektuje i buduje zakłady do termicznego przekształcania osadów ściekowych w Gdańsku i Kielcach, dzięki czemu operatorzy mogą skutecznie usuwać osady z oczyszczania ścieków i odzyskiwać energię.

 

2013 r. - SUEZ wygrywa pierwszy w Polsce kontrakt w partnerstwie publiczno-prywatnym na gospodarowanie odpadami, projektuje, finansuje, buduje i eksploatuje obiekt Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla miasta Poznania o wydajności 210 000 ton rocznie. Zakład rozpoczyna działalność pod koniec 2016 r., dostarczając rocznie 300 000 GJ ciepła i 115 000 MWh energii elektrycznej (dane na 2020 rok). SUEZ będzie eksploatował zakład przez 25 lat.

2016 r. - wszystkie marki Grupy, m.in. rozpoznawalna w Polsce SITA, przyjmują jedną wspólną nazwę SUEZ. 

 

2018 r. - SUEZ wprowadza swoje produkty cyfrowe, aby zapewnić lepszą obsługę Klienta: infoSUEZ, sklepSUEZ, miastoSUEZ, mójSUEZ.

 

2019 r. - otwarta zostaje oczyszczalnia ścieków w Mławie wybudowana przez SUEZ w ramach kolejnego kontraktu partnerstwa publiczno-prywatnego.  Umowa obejmowała sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowej miejskiej oczyszczalni przez kolejne 30 lat.

Kluczowe liczby

Nasze globalne doświadczenie wykorzystujemy w Polsce

2

mln

obsługiwanych mieszkańców

2300

pracowników
25

punktów operacyjnych