SUEZ już od ponad 160 działa w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, obecnie już na 5 kontynentach, przyczyniając się do efektywnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami.
Nasz cel

Od 160 lat działania i usługi związane z wodą, ściekami, odbiorem odpadów i odzyskiem surowców są dla ludzkości niezbędne. Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, którą rozwijamy od końca XIX wieku, SUEZ pomaga ludziom w ciągłej poprawie jakości życia, dbając o ochronę zdrowia i wspierając wzrost gospodarczy.
Nasza ambicja

Wzrost demograficzny i urbanizacja, globalne ocieplenie i niedobór zasobów naturalnych – to wszystko czynniki sprawcze globalnych zmian w kierunku mniej zasobochłonnego modelu rozwoju. Centralnym punktem naszej strategii jest przekształcenie sposobu gospodarowania zasobami, ich wytwarzania oraz używania, a w związku z tym naszą ambicją jest stanąć na czele rewolucji w dziedzinie zasobów.

W rewolucji w dziedzinie zasobów bierze udział 88.576 pracowników SUEZ.

SUEZ działa na wszystkich pięciu kontynentach, dostarczając realne rozwiązania lokalnym władzom, przemysłowi, odbiorcom indywidualnym i rolnictwu, umożliwiając im efektywne i zrównoważone gospodarowanie zasobami.

Nasza historia

160 lat historii w służbie postępu

Już od ponad 160 lat SUEZ działa w służbie postępu ludzkości, towarzysząc wielkim rewolucjom, jakie przekształcają nasze społeczeństwa. Od budowy Kanału Sueskiego, przez rewolucję w dziedzinie higieny i zdrowia publicznego oraz wygody miejskiego życia, po obecne zmiany zachodzące w dziedzinie zasobów – nasze rozwiązania i technologie towarzyszą miastom i gałęziom przemysłu w odpowiedzi na wyzwania związane z rozwojem urbanistycznym i demograficznym. Odkryj historię naszej firmy, opowiedzianą przez pracowników i utrwaloną w archiwalnych materiałach.