Skip to main content
SUEZ już od ponad 160 działa w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, obecnie już na 5 kontynentach, przyczyniając się do efektywnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami.
Nasza ambicja

Na czele rewolucji w dziedzinie zasobów

Wzrost demograficzny i urbanizacja, globalne ocieplenie i niedobór zasobów naturalnych – to wszystko czynniki sprawcze globalnych zmian w kierunku mniej zasobochłonnego modelu rozwoju. Centralnym punktem naszej strategii jest przekształcenie sposobu gospodarowania zasobami, ich wytwarzania oraz używania, a w związku z tym naszą ambicją jest stanąć na czele rewolucji w dziedzinie zasobów.

W rewolucji w dziedzinie zasobów bierze udział 88.576 pracowników SUEZ.

SUEZ działa na wszystkich pięciu kontynentach, dostarczając realne rozwiązania lokalnym władzom, przemysłowi, odbiorcom indywidualnym i rolnictwu, umożliwiając im efektywne i zrównoważone gospodarowanie zasobami.

$name

Worldwide breakdown of employees on 31 December 2017

Nasza historia

160 lat historii w służbie postępu

Już od ponad 160 lat SUEZ działa w służbie postępu ludzkości, towarzysząc wielkim rewolucjom, jakie przekształcają nasze społeczeństwa. Od budowy Kanału Sueskiego, przez rewolucję w dziedzinie higieny i zdrowia publicznego oraz wygody miejskiego życia, po obecne zmiany zachodzące w dziedzinie zasobów – nasze rozwiązania i technologie towarzyszą miastom i gałęziom przemysłu w odpowiedzi na wyzwania związane z rozwojem urbanistycznym i demograficznym. Odkryj historię naszej firmy, opowiedzianą przez pracowników i utrwaloną w archiwalnych materiałach.

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA