Nasz cel

Od 160 lat działania i usługi związane z wodą, ściekami, odbiorem odpadów i odzyskiem surowców są dla ludzkości niezbędne. Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, którą rozwijamy od końca XIX wieku, SUEZ pomaga ludziom w ciągłej poprawie jakości życia, dbając o ochronę zdrowia i wspierając wzrost gospodarczy.
Cel SUEZ
Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, którą rozwijamy od końca XIX wieku, SUEZ pomaga ludziom w ciągłej poprawie jakości życia, dbając o ochronę zdrowia i wspierając wzrost gospodarczy.

Pracujemy, aby zapewnić wszystkim dostęp do niezbędnych usług środowiskowych. Uzdatniamy i dostarczamy wodę dostosowaną do wszelkich potrzeb, dbając o jej wysoką jakość i chroniąc ją jako wspólne dobro. Oczyszczamy ścieki i odzyskujemy odpady, przekształcając je w nowe zasoby.

Ludzie są coraz bardziej narażeni na konsekwencje zagrożeń środowiskowych w obliczu wzrostu demograficznego, zmiany klimatu oraz nierówności społecznych i geograficznych. Każdego dnia w SUEZ angażujemy się w ochronę podstawowych elementów naszego środowiska – wody, gleby i powietrza – które decydują o naszej przyszłości. Inwestujemy nasz wysiłek w ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej na lądzie i w oceanach.

Jako zaangażowany partner społeczności lokalnych, przemysłu i mieszkańców, w SUEZ mobilizujemy interesariuszy do efektywnej przemiany ekologicznej. Opracowujemy modele w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym i wdrażamy innowacje, które pozwalają mierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami.

Jesteśmy dumni ze swojej pracy, a w oparciu o ważne dla nas wartości, zespoły SUEZ kształtują zrównoważone środowisko w wielu regionach na całym świecie – już TERAZ.

SUEZ - NASZ CEL

Credit: SUEZ Polska

Od 160 lat działania i usługi związane z wodą, ściekami, odbiorem odpadów i odzyskiem surowców są niezbędnym elementem:

Jakości życia

Zdrowia

64 miliony
mieszkańców korzystających z naszych usług komunalnych
7.1 miliarda

m3

wyprodukowanej wody
pitnej

Wzrostu gospodarczego

Nowych zasobów

200 000
osób zatrudnionych przez SUEZ
(bezpośrednio lub pośrednio)
4.2 miliona
ton odzyskanych
surowców
Działamy dziś i walczymy o jutro

Dbamy o podstawowe elementy naszego środowiska

W obliczu wzrostu demograficznego, zmian klimatu i nierówności społecznych i geograficznych fundamentalne znaczenie ma zachowanie i przywrócenie podstawowych elementów naszego środowiska - wody, gleby, powietrza - dzięki konkretnym i trwałym rozwiązaniom.

WODĘ

Oczyszczalnia ścieków w Mławie

Po 25 latach eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków miejskich, Mława musiała stawić czoła nowemu wyzwaniu: konieczności budowy nowej instalacji. Wynikało to z niewystarczającej wydajności oczyszczalni oraz z chęci dostosowania się do najwyższych standardów środowiskowych.

GLEBĘ

Remediacja

Prace nad budową odc. F autostrady A1 (obwodnica Częstochowy) zostały spowolnione z uwagi na odkrycie dwóch nielegalnych składowisk odpadów w obszarze przyszłego pasa ruchu. Odpady o różnorodnym charakterze – od komunalnego, przez budowlany aż po przemysłowy – wypełniały dawne wyrobiska piaskowe do głębokości dochodzącej nawet do 11 m.

POWIETRZE

Filtr pochłaniający zanieczyszczenia i CO2

SUEZ wprowadza innowacje w celu oczyszczania i zapewniania dostępu do wysokiej jakości powietrza, przy jednoczesnym wytwarzaniu zielonej energii. Opierając się na zasadzie fotosyntezy, wykorzystuje mikroalgi hodowane w kolumnie wodnej, która wychwytuje drobne cząstki (PM10), dwutlenek azotu (NO2) i nadmiar CO2. W miastach urządzenia filtrujące mogą pochłaniać równowartość zanieczyszczenia emitowanego przez 150 pojazdów.

BIORÓŻNORODNOŚĆ

Grupa jest również zaangażowana w ochronę bioróżnorodności na morzu i na lądzie.

Pszczoły na miejskim etacie

Naukowcy, władze, ale przede wszystkim zwykli ludzie coraz bardziej niepokoją się utratą różnorodności biologicznej na całym świecie. Działania wspierające bioróżnorodność podjęli między innymi pracownicy spółki GPK-SUEZ Głogów wspólnie z …pszczołami. W roku 2018 ustawili w centrum Głogowa 6 kolorowych uli. Wiosną 2019 r. wprowadzono do nich pszczele rodziny. W jednym ulu znajduje się od 10 do 15 tysięcy pszczół. Efekt? Dziesiątki słoików z pysznym miodem.

Read also