Nasz globalny ślad

SUEZ działa na wszystkich pięciu kontynentach, dostarczając realne rozwiązania lokalnym władzom, przemysłowi, odbiorcom indywidualnym i rolnictwu, umożliwiając im efektywne i zrównoważone gospodarowanie zasobami.
SUEZ na świecie

88.576 pracowników biorących udział w rewolucji w dziedzinie zasobów na świecie

Worldwide breakdown of employees on 31 December 2017

Geographical breakdown of Group sales on 31 December 2017

Establishments of the main subsidiaries, worldwide, as of 31 December 2017

Najważniejsze dane liczbowe 

Światowy lider w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami

88,576
pracowników
na całym świecie
5
kontynentów
+450,000
klientów przemysłowych i biznesowych
€15.87
miliardów
przychodów w 2017 r.
7.4

miliardów

m³ uzdatnionej wody pitnej na całym świecie
3,161
miliony
m³ ostarczonej wody pitnej
882
milionów
m³  ścieków oczyszczonych w ciągu roku*
92%
ścieków oczyszczonych*
32
miliony
ludzi korzystających z usług odbioru odpadów
ponad 43
miliony ton
przetworzonych odpadów
3.4
miliona
ton zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych
ponad 8
milionów

ton odzyskanych surowców w sortowniach odpadów

Wszędzie pracujemy na rzecz zasobów

Wszędzie działamy w interesie zasobów

Globalne ocieplenie, wzrost liczby ludności w miastach, niedobór zasobów i cyfryzacja to wielkie wyzwania, przed jakimi staje nasza planeta. W 2016 r. miasta i podmioty z różnych gałęzi przemysłu na całym świecie zaangażowały SUEZ jako wykonawcę na podstawie innowacyjnych ofert, aby zapewnić sobie bardziej zrównoważoną gospodarkę zasobami.

SUEZ Highlights - From April 2017 to April 2018

Credit: SUEZ group