Skip to main content

Nasz globalny ślad

SUEZ działa na wszystkich pięciu kontynentach, dostarczając realne rozwiązania lokalnym władzom, przemysłowi, odbiorcom indywidualnym i rolnictwu, umożliwiając im efektywne i zrównoważone gospodarowanie zasobami.
SUEZ na świecie

88.576 pracowników biorących udział w rewolucji w dziedzinie zasobów na świecie

$name

Worldwide breakdown of employees on 31 December 2017

$name

Geographical breakdown of Group sales on 31 December 2017

$name

Establishments of the main subsidiaries, worldwide, as of 31 December 2017

Najważniejsze dane liczbowe 

Światowy lider w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami

88,576
pracowników
na całym świecie
5
kontynentów
+450,000
klientów przemysłowych i biznesowych
€15.87
miliardów
przychodów w 2017 r.
7.4

miliardów

m³ uzdatnionej wody pitnej na całym świecie
3,161
miliony
m³ ostarczonej wody pitnej
882
milionów
m³  ścieków oczyszczonych w ciągu roku*
92%
ścieków oczyszczonych*
32
miliony
ludzi korzystających z usług odbioru odpadów
ponad 43
miliony ton
przetworzonych odpadów
3.4
miliona
ton zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych
ponad 8
milionów

ton odzyskanych surowców w sortowniach odpadów

Wszędzie pracujemy na rzecz zasobów

Wszędzie działamy w interesie zasobów

Globalne ocieplenie, wzrost liczby ludności w miastach, niedobór zasobów i cyfryzacja to wielkie wyzwania, przed jakimi staje nasza planeta. W 2016 r. miasta i podmioty z różnych gałęzi przemysłu na całym świecie zaangażowały SUEZ jako wykonawcę na podstawie innowacyjnych ofert, aby zapewnić sobie bardziej zrównoważoną gospodarkę zasobami.

Video player thumbnail

SUEZ Highlights - From April 2017 to April 2018

Credit: SUEZ group

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA