Nasza ambicja

Wzrost liczby ludności, rozwój terenów miejskich, globalne ocieplenie i niedobory zasobów naturalnych doprowadziły na całym świecie do zmiany modelu wzrostu, który zużywa mniej zasobów. Kształtowanie zrównoważonego środowiska jest teraz sednem naszej strategii.
Nowa rewolucja

My już jesteśmy gotowi na rewolucję w dziedzinie zasobów, a Ty?

W 2050 r. Ziemię zamieszkiwać będzie 9,6 mld ludzi, a większość z nich żyć będzie w miastach. 40% ludności będzie zamieszkiwać obszary narażone na stres wodny, a zasoby surowców takich jak cynk, żelazo czy miedź będą bliskie wyczerpaniu. 

 

Dlatego musimy wspólnie zakwestionować nasze tradycyjne modele. Opracowanie na nowo sposobów gospodarowania przez nas zasobami, ich wytwarzania oraz używania jest niezbędne, jeżeli chcemy sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed miastami, takim jak zmiana klimatu oraz gwałtowny wzrost liczby ludności. SUEZ koniecznie musi też odpowiedzieć na wyzwania, którym stawia czoło nasza branża, w związku z koniecznością uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w modelach biznesowych.

 

SUEZ, ekspert w dziedzinie gospodarowania wodą i odpadami już od 150 lat, w pełni angażuje się w rewolucję w dziedzinie zasobów. Wykorzystamy do tego celu nasze zdolności innowacyjne oraz radykalnie nowatorskie podejście do optymalizacji zasobów, w pełni realizując potencjał cyfrowych technologii. Chcemy, aby nasza innowacyjność zachęcała do recyklingu, odzysku i wytwarzania surowców wtórnych i zasobów alternatywnych. Cel ten osiągamy, wspierając naszych klientów w procesie przechodzenia z modelu liniowego, opartego na nadmiernym zużyciu zasobów, na model gospodarki o obiegu zamkniętym, który zakłada recykling i odzyskiwanie zasobów do powtórnego wykorzystania.

 

W SUEZ jesteśmy świadomi i głęboko przekonani, że są to zasoby niezbędne dla życia i dla naszej wspólnej przyszłości. Jako lider rewolucji w dziedzinie zasobów angażujemy się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz zrównoważonych modeli, które tworzą wartość dla klientów. Dla SUEZ rewolucja w dziedzinie zasobów musi być:

oparta na obiegu zamkniętym
Mająca na celu odtwarzanie zasobów koniecznych do życia i dla przyszłości, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.
konkretna
Wykorzystująca konkretne i innowacyjne działania w celu zabezpieczenia zasobów.
oparta na współpracy
Angażująca wszystkich, aby wykorzystali w pełni swój potencjał i przyczynili się do lepszego zarządzania zasobami i zabezpieczania ich na przyszłość.
Wyzwania związane z coraz szybszym rozwojem świata

Globalne dążenie do mniej zasobochłonnego modelu rozwoju 

Postępująca urbanizacja, zmieniający się obraz demograficzny świata, a także wpływ globalnego ocieplenia zmniejszają stan dostępnych zasobów. W przyszłości większość z nas będzie musiała dzielić się mniejszą ilością surowców. Widać coraz mocniejsze dążenie do ochrony środowiska, również w krajach wschodzących, zatem potrzebne są nowe modele rozwoju.