Dialog z interesariuszami

Dialog z różnymi interesariuszami, na szczeblu lokalnym i instytucjonalnym, stanowi niezbędny warunek konieczny dla realizowania interesów Grupy SUEZ.
Zagadnienia

Strategiczny kompas

W świecie, w którym coraz trudniej o zasoby, zrównoważona gospodarka zasobami wymaga prawdziwej współpracy pomiędzy różnymi graczami. Poprzez połączenie naszej energii, jesteśmy w stanie zrobić więcej mniejszymi środkami. Już od 10 lat przyczyniamy się do poprawy zarządzania zasobami poprzez nawiązywanie zorganizowanego dialogu z interesariuszami w ramach ich działań, gdziekolwiek jesteśmy.


Dialog ten stanowi dla naszej grupy rodzaj strategicznego kompasu, a także integralną część naszego ładu korporacyjnego. Ten priorytet uwzględniono w polityce Zrównoważonego Rozwoju na lata 2012–2016 w zobowiązaniu nr 10: „Wspólna praca nad rozwiązaniami i otwarty dialog z interesariuszami”.

Nasze działania

Dążenie do ciągłego zaangażowania we wspólne inicjatywy

Naszym celem jest przyjęcie wspólnego języka i wytycznych w odniesieniu do dialogu z interesariuszami.
Organizacja

Dobrowolny dialog odzwierciedlający zasady opracowane wspólnie z interesariuszami

Organizacja dialogu w SUEZ