Nasza mapa drogowa 2017–2021

Tak jak i poprzednie wersje, nowa mapa drogowa na lata 2017–2021 jest efektem szeroko zakrojonej procedury konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych, które objęły ponad 5 tys. ludzi i korzystały z różnego rodzaju narzędzi. Ta analiza merytoryczna pozwoliła nam ustalić priorytety dotyczące poszczególnych zagadnień problemowych, a także konsultować się z panelami złożonymi z pracowników, poszczególnych akcjonariuszy i zewnętrznych interesariuszy. Ten solidny dialog pozwolił nam uwzględnić w mapie drogowej nowe i pojawiające się dopiero zagadnienia.
Narzędzie sterowania

Cztery priorytety i 17 zobowiązań dotyczących globalnych wyników

Nowa mapa drogowa, przyjęta przez komitet zarządzający w grudniu 2016 r. i zatwierdzona przez komitet ds. etyki i zrównoważonego rozwoju w lutym 2017 r., obejmuje wszystkie działania związane z grupą na całym świecie.

Będzie ona wspierać rewolucję w dziedzinie zasobów, a także pełnić dwie inne funkcje:

  • Stymulowanie transformacji i zarządzanie nią. Obejmuje ona 17 określonych czasowo i ilościowo zobowiązań, a także plany działania, aby je spełnić do 2021 r.
  • Pomoc w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ w 2015 r.

 

Tak jak w przypadku mapy drogowej na lata 2012–2016, nowym zobowiązaniom również towarzyszą wskaźniki realizacji wyników i postępu. Będą one publikowane corocznie w zintegrowanym raporcie spółki, razem z weryfikacją dokonaną przez niezależny podmiot zewnętrzny. Zapewnią one również możliwość podjęcia corocznego dialogu z panelem wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, którzy mogą zakwestionować i w razie potrzeby skorygować sposób realizacji planów działania.

Priorytet 1

Być przedsiębiorstwem opartym na współpracy, otwartym i odpowiedzialnym

Priorytet 2

Stać się liderem w gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej

Priorytet 3

Wspierać za pomocą konkretnych rozwiązań środowiskową transformację naszych klientów

Priorytet 4

Działać na rzecz wspólnego dobra