Ochrona oceanów: czas na rozwiązania

Co roku 8–12 mln ton tworzyw sztucznych, w tym mikrodrobin plastiku, trafia do oceanów. Walka o ochronę oceanów rozgrywa się na lądzie. Obecnie dysponujemy technologiami pozwalającymi na odbiór, recykling i odzysk tworzyw sztucznych i ścieków. Przekształcenie tych odpadów w zasoby oznacza wejście do gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki temu nowemu modelowi ochrona oceanów staje się możliwa. Decyzja jest prosta.
Nasze rozwiązania
Oferujemy rozwiązania pozwalające kontrolować jakość wody, ograniczać źródła zanieczyszczeń, w tym w szczególności odpady z tworzyw sztucznych, a także chronić i odtwarzać linię brzegową. Oto kilka przykładów:

Walka z zanieczyszczeniem wody mikrodrobinami plastiku

Co prawda oczyszczalnie ścieków zapobiegają zanieczyszczeniu wody, jednak niektóre rodzaje zanieczyszczeń są w stanie przedostać się przez tradycyjne systemy filtrowania. Tak dzieje się w przypadku mikrowłókien używanych w naszych ubraniach. Dlatego uruchomiliśmy Ecoseastem, pierwszy program badawczy przyglądający się zanieczyszczeniu powodowanemu przez mikrowłókna. Jako operator zakładu oczyszczania Haliotis w Nicei, połączyliśmy siły z władzami miasta, organizacją pozarządową MED Expédition, a także laboratorium oceanograficznym Villefranche.

Celem programu jest scharakteryzowanie zanieczyszczeń powodowanych przez mikrowłókna z tworzywa sztucznego, ocena oddziaływań tego zanieczyszczenia na naturalny ekosystem, a także stwierdzenie najlepszych dostępnych technologii, aby temu zaradzić, takich jak dynamiczna mikrofiltracja.

Kontrolowanie zrzutu ścieków i wód opadowych do naturalnego ekosystemu.

AQUADVANCED® Urban Drainage proponuje podzieloną na etapy ofertę w celu optymalnego i transparentnego zarządzania systemami sanitarnymi. Operatorzy i władze lokalne otrzymują kompleksowe narzędzie do ochrony środowiska, ludzi i majątku, a także pozwalające uzyskać optymalną równowagę ekonomiczną poprzez przewidywanie zagrożenia powodziowego i zanieczyszczenia, ochronę środowiska naturalnego, redukcję kosztów operacyjnych i wykorzystanie istniejących aktywów oraz wcześniejszych inwestycji.

Odbiór plastikowych butelek

80–90% plastiku w oceanach to polietylen, czyli tworzywo sztuczne często wykorzystywane w produkcji opakowań. Aby zapobiec trafieniu tego odpadu do morza, ok. 100 supermarketów we Francji przekształcono w punkty odbioru dzięki rozwiązaniu Reco®. Mieszkańcy mają możliwość oddania swoich butelek i opakowań plastikowych na parkingu swojego lokalnego sklepu, w zamian za talony. Opakowania są następnie sortowane i poddawane recyklingowi, aby otrzymać nowe życie. Kolejnym dobrym przykładem gospodarki o obiegu zamkniętym jest Head & Shoulders, gdzie stworzono pierwszą na świecie nadającą się do recyklingu butelkę szamponu wykonaną z plastiku z plaż.

Bariera zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami w celu odtworzenia linii brzegowej

Wybrzeże w Casablance (Maroko) jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów nadmorskich w kraju. Obiekty tam działające wytwarzają zanieczyszczenia głównie ze względu na zrzut ścieków surowych do morza. Pomogliśmy miastu w budowaniu nowego systemu kontroli zanieczyszczeń, który teraz jest używany do oczyszczania wszystkich tamtejszych ścieków komunalnych. 24 km linii brzegowej są teraz chronione, a plaże zostały ponownie oddane mieszkańcom.

Monitorowanie jakości wody morskiej

W Barcelonie (Hiszpania) władze miejskie zainstalowały system monitorowania jakości wody COWAMA na plażach. System ten jest w stanie stwierdzać główne źródła zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym oraz przewidywać jakość wody na plażach. Mieszkańcy korzystający z aplikacji iBeach mogą otrzymywać komunikaty o jakości wody, ze wskazaniem temperatury, koloru flagi, poziomu promieniowania UVA, a nawet obecności meduz.

Monitorowanie wrażliwych obszarów za pomocą dronów

W Barcelonie prowadzimy eksperyment polegający na użyciu dronów do monitorowania wrażliwych obszarów w regionie, emisji zanieczyszczeń, wąskich przestrzeni, mas wody, oraz linii brzegowej. Drony wyposażone w kamery termowizyjne pozwalają nam lepiej zrozumieć wzajemne oddziaływania jakości wody przy brzegu oraz działalności ludzkiej, która może wpłynąć na jakość wody do kąpieli.
Dołącz do ruchu

Ogólnoświatowa inicjatywa zbierania śmieci z plaż i rzek

Nasz serwis internetowy suez4ocean zaprasza wszystkich (pojedyncze osoby i organizacje) do organizowania zbierania odpadów na brzegach i w obszarach zlewni rzek oraz do udziału w takich akcjach.

 

Zaczęliśmy również angażować się w pracę ze wszystkimi interesariuszami, aby każdy z nich przyczynił się do ochrony naszych oceanów. Aby również mieć swój wkład w tę ochronę, współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi (UNESCO IOC – Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna, Expedition Med, Expedition 7th continent, Fundacja GoodPlant).