Propagowanie i przekazywanie naszego know-how

Ze względu na rosnącą złożoność problematyki, regionalnymi projektami trzeba zarządzać w coraz większym stopniu poprzez zastosowanie podejścia kolektywnego. Musimy silnie podkreślać znaczenie dzielenia się wiedzą.
Nasze zobowiązanie

Pomaganie klientom i partnerom we wzmacnianiu podstawowych umiejętności

Jako ekspert w dziedzinie inteligentnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami, SUEZ wspiera swoich klientów i partnerów w staraniach, aby wzmocnić swoje umiejętności, dostarczając im mechanizmy dla transferu wiedzy oraz innowacyjne mechanizmy monitorowania. Jesteśmy przekonani, że aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom, musimy dążyć do tego, aby wszyscy byli w stanie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę oraz dzielić się nimi dla skutecznego działania. Dlatego właśnie szczególną wagę przywiązujemy do innowacyjności i szerzenia wiedzy, ale także do dzielenia się nią.
Nasze działania

Szerzenie naszej wiedzy

Dzielenie się umiejętnościami z organizacjami edukacyjnymi i szkoleniowymi

Od utworzenia w 2011 r., w ramach Programu Executive ParisTech Master’s Degree „SUEZ – Water for All” (Woda dla Wszystkich) wydano już 150 dyplomów. Wspieraliśmy studentów w Wagadugu (Burkina Faso) i w Kampali (Uganda), w ramach modułu pod nazwą „Odpowiedzialność społeczna i dostęp do podstawowych usług”, zorganizowanego razem z GRET, aby dzielić się z lokalną ludnością pomysłami dotyczącymi podejścia do usług wodnych w nieformalnych osiedlach.

Innowacyjne narzędzie do transferu umiejętności SUEZ

WIKTI® (Międzynarodowa Inicjatywa Transferu Wiedzy o Wodzie) to narzędzie, które opracowaliśmy i które stosujemy w 19 krajach w celu przekazywania naszych umiejętności i wiedzy w obszarze wody i kwestii sanitarnych. Pomaga ono operatorom usług wodno-kanalizacyjnych w poprawie efektywności w sytuacjach, w których są niewystarczająco skuteczni czy wydajni.

Centrum transferu wiedzy i kompetencji w Chinach

Doświadczalne i Praktyczne Środowiskowe i Inżynieryjne Laboratorium Edukacyjne otwarte w 2009 r. przez SUEZ wraz z partnerem, Uniwersytetem Tsinghua, posiada najlepszy sprzęt i najbardziej zaawansowane przyrządy. Podmiot ten szkoli studentów, którzy w przyszłości staną się ekspertami chińskiego przemysłu środowiskowego.