Wspieranie grup ludności narażonych na zagrożenia

Poprzez różne inicjatywy realizowane we Francji i gdzie indziej na świecie wspieramy ludzi znajdujących się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji oraz pomagamy w ich społecznej integracji.
Nasze zobowiązanie

Poprawiać standardy życia grup ludności znajdujących się w trudnej sytuacji

Pomoc ludziom w uzyskaniu dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i gospodarki odpadami, bądź w powrocie na rynek pracy – oto dwa główne obszary, w których wspieramy ludzi i podejmujemy konkretne działania w miejscach, gdzie mieszkają.
Nasze działania

Podejmowanie konkretnych kroków na rzecz ludzi

Integracja sektora nieformalnego zatrudnienia w krajach rozwijających się

Podejmujemy konkretne kroki w krajach wschodzących, aby stawić czoło wyzwaniu związanemu z integracją nieformalnej gospodarki z gospodarką formalną. I tak na przykład w Maroku w rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w mieście Meknès biorą udział także zbieracze nieformalni działający tam już wcześniej, którym teraz dano szansę utworzenia spółdzielni, tak aby kontynuować pracę w lepszych i bezpieczniejszych warunkach.

Waste disposal and recovery centre (Meknès, Morocco) - SUEZ

Credit: SUEZ group

„Maison pour Rebondir”: promowanie integracji i zatrudnienia we Francji

Finansowa przez Fondation SUEZ we Francji organizacja „Maison pour Rebondir” jest wyjątkowa w skali kraju. Jej celem jest działać w charakterze pomostu pomiędzy sektorem integracji społecznej z jednej strony, a spółkami zależnymi i partnerskimi SUEZ z drugiej. Od 2012 r. organizacja pomogła ponad 180 osobom w Bordeaux w uzyskaniu dostępu do zatrudnienia, co objęło stworzenie 45 nowych firm. Właśnie utworzono też pierwszy oddział, w departamencie Dolina Marny.

Fundacja SUEZ na świecie

Fundacja SUEZ na świecie wspiera konkretne działania w celu zrównoważonego rozwijania dostępu do podstawowych usług (woda, urządzenia sanitarne i odbiór odpadów) dla ludności żyjącej w trudnych warunkach w krajach wschodzących, a także w celu ułatwienia integracji narażonych na zagrożenia osób poprzez szkolenia i zatrudnienie we Francji. Działania tego podmiotu przyczyniają się do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.