Wspieranie prawa do wody i urządzeń sanitarnych

Chcemy brać udział w promowaniu i egzekwowaniu prawa do wody i urządzeń sanitarnych. Jesteśmy w stanie zaoferować pełny zakres rozwiązań w reakcji na wszystkie problemy, jakim stawiają czoło zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się kraje.
Zagadnienia

Dostęp do podstawowych usług poprawił się, ale pozostaje na całym świecie dużym wyzwaniem

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju przyjęte przez ONZ we wrześniu 2015 r. dostarczają ramy odniesienia dla planu rozwoju do 2030 r., ale przypominają nam również, że pomimo istotnych postępów w walce z nierównością, powszechny dostęp do podstawowych usług pozostaje dużym problemem.

 

Obecnie na świecie:


700
milionów
ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej
2.4
miliardy
ludzi nie ma dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych
Nasze działania

Zastosowanie wspólnego podejścia, aby zapewnić długofalową poprawę

Aby w pełni wspierać realizację nowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz sprostać wyzwaniom w zakresie dostępu do powszechnych usług, SUEZ stosuje konkretne środki i przyjmuje podejście wspólne, bo tylko tak można zapewnić długoterminową poprawę. SUEZ angażuje się również aktywnie na rzecz wspólnego budowania ram odniesienia dla zarządzania zasobami wodnymi na szczeblu międzynarodowym oraz dostarcza szeroko zakrojone wsparcie poprzez nasz Fundusz Inicjatyw, dla projektów i inicjatyw mających na celu poszerzenie dostępu do podstawowych usług.

Zapewnienie dostępu do wody w slumsach w Mumbaju (Indie)

Projekt „Water for Slums” („Woda dla slumsów”) mający na celu poprawę dostępu do wody mieszkańców Mumbaju w obszarach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej uruchomiono w lipcu 2015 r. na mocy umowy, jaką podpisały w 2014 r. SUEZ i Municipal Corporation of Greater Mumbai. Ten pięcioletni projekt, oparty na metodologii podzielonej trzy fazy (diagnostyka, realizacja 10 projektów pilotażowych i powielenie w całym mieście), poprawi dostęp do wody dla 750 tys. ludzi.

Wspieranie społecznie sprawiedliwych polityk wodnych w krajach rozwiniętych

Pomagamy naszym klientom w opracowywaniu i wdrażaniu polityk wodnych, aby zapewnić dostęp do usług potrzebującym. W Dunkierce (Francja) wprowadzono progresywną taryfę, z obniżoną ceną za pierwsze 75 m3 zużytej wody, jako że taką ilość uznano za niezbędną. W Barcelonie (Hiszpania) współpracowaliśmy ściśle ze służbami socjalnymi i organizacjami pozarządowymi, które oferują spersonalizowane harmonogramy płatności i dotacje dla prawie 55 tys. gospodarstw domowych, aby pomóc im płacić rachunki.

Zapewnienie dostępu do wody i urządzeń sanitarnych w ubogich dzielnicach Wielkiej Casablanki (Maroko)

Po uruchomieniu Narodowej Inicjatywy na rzecz Rozwoju Społecznego (INDH) przez Króla Muhammada VI, spółka zależna SUEZ w Maroku Lydec uruchomiła program INDH-INMAE. Założenie jest takie, aby zwiększyć dostęp do wody i urządzeń sanitarnych dla 500 tys. mieszkańców biedniejszych części obszaru Wielkiej Casablanki. Do dziś zainwestowano 470 mln dirhamów (ok. 47 mln euro) w przyłączenie 35 tys. gospodarstw domowych, a 24 tys. ma jeszcze uzyskać dostęp.
Nasze rozwiązania

Personalizacja rozwiązań w celu poprawy dostępu do wody i urządzeń sanitarnych

Budując doświadczenie w zakresie dostępu do usług, oferujemy obecnie szereg indywidualnie dopasowanych rozwiązań, mających na celu ocenę problemów z dostępem i reagowanie na nie poprzez monitorowanie i realizację projektów obejmujących trzy odrębne obszary:

  • poszerzanie fizycznego dostępu,
  • gwarancja niedrogiego dostępu,
  • powszechny dostęp do urządzeń sanitarnych w mieście.