Zintegrowany Raport 2017: zasoby dla wszystkich i dla jutra

To już trzeci rok z rzędu, w którym SUEZ publikuje Zintegrowany Raport przedstawiający strategiczną, zorientowaną na przyszłość misję spółki, a także wyniki uzyskane w 2017 r. w imieniu wszystkich swoich interesariuszy.
Zintegrowany Raport

Odkryj interaktywną wersję Zintegrowanego Raportu 2017

push image to download the integrated report 2017

Kliknij na obrazek powyżej, aby otworzyć interaktywną wersję.

O Raporcie

SUEZ jako podmiot gospodarki o obiegu zamkniętym

Zgodnie z ramami odniesienia Międzynarodowej Rady ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (IIRC), taki model raportowania odpowiada tendencji, która nabiera popularności w świecie biznesu. Spełnia on nowe potrzeby inwestorów, klientów, partnerów biznesowych, organizacji pozarządowych i pracowników, aby zrozumieć, przeanalizować i zmierzyć ogólne wyniki spółki oraz jej wzajemne relacje ze społeczeństwem.

 

Zwraca też uwagę na powiązania pomiędzy sprawami ekonomicznymi, finansowymi i pozafinansowymi (związanymi ze środowiskiem, zatrudnieniem i zarządzaniem).

 

Zintegrowany Raport, określony przez organy zarządcze i Jednostki Biznesowe Grupy, zapewnia następujące narzędzia pozwalające zrozumieć i przeanalizować działania SUEZ na całym świecie:

  • ramy odniesienia dla tworzenia wartości;
  • społeczno-ekonomiczny ślad działalności Grupy na świecie;
  • ślad węglowy Grupy;
  • wyniki Grupy z punktu widzenia wszystkich interesariuszy;
  • sposób, w jaki Grupa wypełnia obowiązek sprawowania nadzoru i przestrzegania praw człowieka.