Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Poznaj ceny, warunki, a także dowiedz się więcej o nadchodzących zmianach.
Informacje o zmianie

Od dnia 1 października 2020 roku Związek Gmin Wierzyca nie będzie już organizował odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą do 1 października br. podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie operatorem (spełniającym wymagania formalne).

Od tego momentu rozliczenia za odbiór odpadów komunalnych odbywać się będą na podstawie faktury VAT.

 

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie zareaguje na zmiany i nie podpisze umowy na odbiór odpadów do 30 września 2020 r. obecnie posiadane pojemniki zostaną zabrane i z początkiem października odbiory odpadów nie będą realizowane.

 

SUEZ Północ, od lat działa na Państwa terenie, posiada wszelkie uprawnienia potrzebne przy odbiorze odpadów komunalnych. Proponujemy umowę na odbiór odpadów komunalnych, która pozwoli Państwu zachować ciągłość odbiorów. Warunki Umowy znajdziecie Państwo w poniższych linkach.

Umowy i cenniki

Gmina (wiejska) Kościerzyna i miasto Kościerzyna

 

Wzór umowy dostępny jest w tym miejscu.

CENNIK:

 

Worek 120 L

Pojemnik 120 L

Papier

(kod odpadu 15 01 01)

Szkło

(kod odpadu

15 01 07)

Metale i tworzywa sztuczne

(kod odpadu

15 01 06)

Bio

(kod odpadu

20 02 01)

Resztkowe

(kod odpadu 20 03 01)

22,00

22,00

22,00

27,00

32,00

 

 Pojemnik

Papier

(kod odpadu 15 01 01)

Szkło

(kod odpadu

15 01 07)

Metale i tworzywa sztuczne

(kod odpadu

15 01 06)

Bio

(kod odpadu

20 02 01)

Resztkowe

(kod odpadu 20 03 01)

240 L

35,00

35,00

35,00

47,00

52,00

1100 L

110,00

110,00

110,00

150,00

185,00

*stawki netto


 

 

Miasto Skórcz. Gminy: Nowa Karczma, Przywidz, Stara Kiszewa

 

Wzór umowy dostępny jest w tym miejscu.

CENNIK:

 

Worek 120 L

Pojemnik 120 L

Papier

(kod odpadu 15 01 01)

Szkło

(kod odpadu

15 01 07)

Metale i tworzywa sztuczne

(kod odpadu

15 01 06)

Bio

(kod odpadu

20 02 01)

Resztkowe

(kod odpadu 20 03 01)

29,50

29,50

29,50

36,50

41,50

 

 Pojemnik

Papier

(kod odpadu 15 01 01)

Szkło

(kod odpadu

15 01 07)

Metale i tworzywa sztuczne

(kod odpadu

15 01 06)

Bio

(kod odpadu

20 02 01)

Resztkowe

(kod odpadu 20 03 01)

240 L

47,00

47,00

47,00

63,00

70,50

1100 L

149,00

149,00

149,00

203,00

250,00

*stawki netto

 

Harmonogramy odbioru odpadów


 

Mogą Państwo samodzielnie wypełnić i przesłać do nas umowę. Skan uzupełnionego i podpisanego dokumentu kierują Państwo na adres mailowy: handlowy.polnoc@suez.com. Po akceptacji dokumentów prosimy o przesłanie oryginału podpisanej Umowy w dwóch egzemplarzach, na poniższy adres:

SUEZ Północ Sp. z o.o.

ul. Równa 17 B, 80-067 Gdańsk

 

Umowa zostaje przyjęta do realizacji na podstawie otrzymanego przez SUEZ oryginału umowy.

 

W przypadku kiedy posiadają już Państwo pojemniki SUEZ i są one w pełnym zakresie zgodne z nową Umową nie ponoszą Państwo kosztów wstawienia pojemników.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji również pod numerem telefonu: 781 880 000