Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Warszawie

Zmiany dotyczą wyłączenia m.in. firm, biur, lokali gastronomicznych z gminnego systemu gospodarki odpadami.

ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW

CO SIĘ ZMIENIA?

Radni m.st. Warszawy zdecydowali, żę od 1 sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostaną wyłączone z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że jeśli jesteś właścicielem takiej nieruchomości, a generuje ona odpady komunalne, to od 1 sierpnia 2020 r. musisz pozbyć się odpadów we własnym zakresie.

WAŻNE!

W przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność Urzędu m.st. Warszawy, innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i instytucji kultury, o których mowa w uchwale nr XXXII/976/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., odbiór odpadów w dalszym ciągu odbywać się może w ramach organizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarki odpadami, jednakże dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Więcej informacji na stronie warszawa19115.

CZYM SĄ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE?

To nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a gdzie prowadzona jest działalność m.in.:

 • sklepy
 • punkty gastronomiczne
 • galerie handlowe
 • hotele
 • szkoły
 • budynki biurowe
 • budynki instytucji państwowych
 • zakłady usługowe

CO MUSZĘ ZROBIĆ?

Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych na terenie m. st. Warszawy muszą do 1 sierpnia br. podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie operatorem (spełniającym wymagania formalne). Od tego momentu rozliczenia za odbiór odpadów komunalnych odbywać się będą na podstawie faktury VAT.

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie zareaguje na zmiany i nie podpisze umowy na odbiór odpadów do 31 lipca 2020 r. obecnie posiadane pojemniki zostaną zabrane i z początkiem sierpnia odbiory odpadów nie będą realizowane.

W JAKI SPOSÓB SUEZ MOŻE CI POMÓC?

Pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności związane z nadchodzącą zmianą, doradzimy i dopasujemy ofertę do potrzeb prowadzonej przez Ciebie działalności i specyfiki Twojej nieruchomości.


SUEZ Polska, od lat działający w Warszawie, posiada wszelkie uprawnienia potrzebne przy odbiorze odpadów komunalnych. Przekazywane nam odpady komunalne są zagospodarowywane w sposób ekologiczny i w pełni realizujący poziomy odzysku i recyklingu wymagane prawem.


Do 1 sierpnia 2020 r. pozostało już niewiele czasu. Zachęcamy, by właściciele nieruchomości niezamieszkałych rozważyli szybkie zawarcie umowy. Pozwoli to m.in na:

 • płynne przejście z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do komercyjnego,
 • możliwość zmiany warunków umowy na bardziej elastyczne i lepiej dopasowanych do potrzeb właściciela i lokalu,
 • wygodne wnoszenie opłaty na podstawie faktur VAT,
 • uzyskanie pewności, że odpady są zagospodarowane w sposób ekologiczny,
OFERTA

Pojemniki oferowane przez SUEZ Polska:

 

Pojemność 120 litrów (worek)
120 litrów
240 litrów
700 litrów
1100 litrów
Wysokość - 93,5 cm
106,5 cm
136,5 cm
135,4 cm
Szerokość - 40 cm
58 cm
137 cm
137 cm
Głębokość - 56 cm
73,5 cm
77,6 cm
107,3 cm

 

Oferujemy również odbiór innych rodzajów odpadów, m.in.

 • gruz oraz odpady poremontowe – zapraszamy na platformę sklepSUEZ.pl, gdzie potrzebne kontenery na odpady zamówisz i opłacisz w 100% online;
 • odpady wielkogabarytowe, zielone – podlegają indywidualnej wycenie, którą przedstawi Ci nasz Dział Handlowy;
KONTAKT

Dział Handlowy SUEZ Polska

Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji:

Możesz również skorzystać z naszego formularza i przesłać nam swoje dane - nasz pracownik skontaktuje się z Tobą.

 

Np. rodzaj odpadów komunalnych, liczba posiadanych pojemników/kontenerów, częstotliwość odbiorów itp.