Twoja działalność gospodarcza

Przemysł

SUEZ łączy strategiczne wsparcie i wdrożenie operacyjne dzięki szerokiej gamie rozwiązań. To ta zwycięska kombinacja pozwala nam zastosować właściwe rozwiązanie we właściwym miejscu i we właściwym czasie, zgodnie z Twoimi potrzebami.

 

Dowiedz się więcej

Branża chemiczna i farmaceutyczna

Firmy chemiczne angażują się w działania zmierzające do zmniejszenia śladu środowiskowego przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. W oparciu o zintegrowaną wizję, SUEZ oferuje sektorowi chemicznemu zrównoważone, wydajne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie leczenia i zarządzania zasobami. Cel: Inteligencja środowiskowa mająca na celu poprawę wyników gospodarczych.

Dowiedz się więcej

Budownictwo

SUEZ pomaga firmom z branży budowlanej odzyskiwać duże ilości odpadów generowanych przez ich działalność, tworząc wartość z odpadów i chroniąc środowisko. SUEZ gwarantuje efektywność operacyjną poprzez bezpieczne miejsca pracy oraz przestrzeganie terminów, kosztów i ograniczeń regulacyjnych.

 

Dowiedz się więcej

Rozbiórka obiektów i remediacja gleby

SUEZ zapewnia strategię rekonwersji opartą na kompleksowej analizie potrzeb w ramach holistycznej wizji mającej na celu zmaksymalizowanie wartości aktywów przy jednoczesnej ochronie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

 

Dowiedz się więcej

Górnictwo

SUEZ wspiera Cię w optymalizacji zarządzania wodą i odpadami w twoich zakładach górniczych

 

Dowiedz się więcej

Ropa i gaz

SUEZ współpracuje z firmami naftowymi i gazowymi, począwszy od poszukiwań i produkcję, po rafinację i petrochemię.  Wspieramy je technologiami i usługami w zakresie wody, gazu i zagospodarowania odpadów, aby zwiększyć ich wydajność, zabezpieczyć ich działalność, jednocześnie ograniczając ich wpływ na środowisko.

 

Dowiedz się więcej

Energetyka

Oferta SUEZ proponuje szereg spersonalizowanych rozwiązań, które gwarantują ciągłość produkcji i spełniają potrzebę zapewnienia optymalnych poziomów bezpieczeństwa 

oraz minimalizacji wpływu na środowisko i społeczności.

 

Dowiedz się więcej

Papier i celuloza

SUEZ jest długoletnim ekspertem w sektorze celulozowo-papierniczym i ma głębokie zrozumienie wszystkich aspektów tej branży. Jako jeden z wiodących dostawców papieru ekologicznego w Europie, Grupa gwarantuje klientom stałą i jednolitą jakość.

 

Dowiedz się więcej