QUERO Frederic SUEZ

Naszą strategią jest oferowanie zintegrowanego podejścia, które zapewnia wartość w pełnym cyklu produkcyjnym dzięki całościowej wizji i ciągłemu zaangażowaniu w doskonałość operacyjną.

Frederic Quero-SUEZ Chemical & Pharma Global Market Director

Twoje wyzwania

Zarządzanie zasobami przy zachowaniu konkurencyjności i redukcja wpływu na środowisko

Branża chemiczna, którą można określić, jako globalna, innowacyjna i złożona staje w obliczu szczególnych wyzwań środowiskowych w każdym ze swoich segmentów. Podstawowe i specjalistyczne środki chemiczne są powszechnie obecne w naszym codziennym życiu: tysiące substancji znanych ze swojej wydajności jest wykorzystywanych przez inne branże i włączanych do produktów konsumenckich.

 

Już od dziesięcioleci branża chemiczna angażuje się w redukowanie swojego wpływu na środowisko. Jest to poważne wyzwanie, zważywszy że branża ta należy do najważniejszych konsumentów wody, surowców i energii. Tymczasem zasoby na całej planecie stają się coraz trudniej dostępne, co prowadzi do niestabilności cen.

 

Strategie zarządzania zasobami naturalnymi (ograniczenie zużycia wody, energia z odpadów, odzyskiwanie odpadów do wykorzystania jako surowce wtórne) są zatem niezbędne, by zachować konkurencyjność i chronić środowisko, ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia i zapewnić zgodność ze standardami i regulacjami.

2026
Jest to przewidywana data wyczerpania się zasobów cyny
40
%
Zapotrzebowanie na wodę przekroczy dostępne zasoby o 40% w 2030 r.
50
%
To odsetek redukcji gazów cieplarnianych wymagany do 2050 r., aby ograniczyć o 2°C wzrost temperatury do 2100 r.
Nasze odpowiedzi

Towarzyszymy ci podczas wszystkich etapów zarzadzania twoimi zasobami

SUEZ oferuje zintegrowane i odparte na współpracy podejście, stosowane w całym cyklu życia produktu. Łączymy doradztwo strategiczne i zobowiązania w zakresie wydajności, zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne.

 

Od projektu do obsługi, optymalizujemy zarządzanie naszymi instalacjami przemysłowymi: woda, recykling i odzyskiwanie odpadów, energia... Nasze rozwiązania są niezwykle elastyczne, ponieważ sięgają od prostej dostawy sprzętu do rozwiązań całkowicie zintegrowanych.

Bamboo grove

Droga do zakładów neutralnych pod względem zużycia wody 

Nasza wiedza i technologie pozwalają zmniejszyć ślad wodny, dostarczyć odpowiednią wodę we właściwym czasie i odprowadzić bezpieczną wodę do środowiska.
Poznaj nasze rozwiązania
Moisturizer

Odpady jako terytorialny strumień i zasób 

Oferujemy rozwiązania pozwalające przekształcić odpady w nowe zasoby, zaangażować się w ekosystemową zamkniętą pętlę (koncepcja ekologiczna, analiza cyklu życia produktu ...) i zmniejszyć ryzyko.
Poznaj nasze rozwiązania
Laboratory healthcare

Droga do zakładów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla i o dodatnim bilansie energetycznym 

Możemy pomóc Ci zmniejszyć Twój ślad CO2, wyprodukować zieloną energię i zostać dostawcą energii.
Poznaj nasze rozwiązania
Nanotechnology molecular structure

Angażowanie interesariuszy 

Dostarczamy rozwiązania, które pozwolą Ci rozwiać obawy Twoich interesariuszy, udowodnić zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odblokować inteligencję Twoich danych.
Poznaj nasze rozwiązania
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com