Angażowanie interesariuszy

Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają uspokoić obawy Twoich interesariuszy (prawne, środowiskowe, finansowe, społeczne, techniczne ...), udowodnić zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zrozumieć informacje zawarte w danych i wzbudzić zainteresowanie interesariuszy.

Dowiedź swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój

  • Identyfikowanie interesariuszy i ich problemów zgodnie z zasadami ISO 26000 
  • Mapowanie interesariuszy
  • Diagnozowanie najważniejszych problemów
  • Bioróżnorodność

Zrozumienie informacji zawartych w danych

  • Raportowanie środowiskowe i społeczne
  • Ocena śladu węglowego

Pobudzanie wsparcia ze strony interesariuszy

  • Lokalne zatrudnienie
  • Programy zaangażowania interesariuszy
  • Innowacyjny sposoby zbiórki odpadów od konsumentów

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com