Droga do neutralności pod względem zużycia wody

Zapewniamy rozwiązania, które mają na celu zmniejszenia zużycia, a tym samym rachunków za wodę, dostarczając odpowiednią wodę w odpowiednim czasie, odprowadzając bezpieczną wodę do środowiska.

Redukcja zużycia wody

 • Plan rozwoju w zakresie zużycia wody
 • Ponowne wykorzystanie wody w procesie
 • Redukcja ilości generowanego szlamu

Zaangażowanie interesariuszy

 • Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza
 • Odtworzenie różnorodności biologicznej

Bezpieczna ciągła jakość wody

 • Dekarbonizowana produkcja wody
 • Demineralizowana produkcja wody
 • Ultraczysta woda
 • Awaryjne zaopatrzenie w wodę
 • Eksploatacja i utrzymanie wody technologicznej i oczyszczalni ścieków
 • Cyfrowe rozwiązania monitorujące

Bezpieczne zaopatrzenie w wodę

 • Zarządzanie studniami (link do Wellwatch)
 • Zarządzanie powodziami
 • Zarządzanie spożyciem
 • Alternatywne zaopatrzenie w wodę (wykorzystanie jednostek mobilnych)
 • Prognozowanie zużycia wody

Zarządzanie zasobami i optymalizacja kosztów

 • Kontrola korozji
 • Uzdatnianie wody kotłowej 
 • Kondycjonowanie wody chłodzącej 
 • Kontrola zanieczyszczenia 
 • Cyfrowe usługi wodne
 • Usługi związane z eksploatacją i zarządzaniem zasobami wody oraz oczyszczaniem ścieków
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com