Skip to main content

Odpady jako terytorialny strumień i zasób

Oferujemy rozwiązania umożliwiające przekształcanie odpadów w nowe zasoby, maksymalizację odzysku, angażowanie ekosystemowych rozwiązań zamkniętych i łagodzenie ryzyka.

Odpady jako zasoby terytorialne

 • Zewnętrzny surowiec dla nadmiernej wydajności pieca
 • Zbieranie i przetwarzanie odpadów laboratoryjnych
 • Niebezpieczna i nie niebezpieczna obróbka i odzysk odpadów

Usługi na miejscu

 • Sortowanie na miejscu i wstępna obróbka
 • Czyszczenie przemysłowe
 • Delegowane zarządzanie odpadami
 • Obsługa katalizatora
 • Szkolenie na określone tematy (np. Sortowanie)

Rozwiązania logistyczne dla odpadów

 • Zarządzanie logistyką odpadów niebezpiecznych
 • Optymalizacja logistyki: logistyka zwrotna, łączność do inteligentnej zbiórki
 • Cyfrowe śledzenie odpadów

Ślad środowiskowy

 • Analiza cyklu życia produktu
 • Ocena ścieków
 • Ocena monitoringu
 • Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza
 • Likwidacja terenu przemysłowego

Zaangażowanie interesariuszy

 • Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza
 • Innowacyjna kolekcja
 • Zarządzanie ryzykiem w miejscach niejawnych
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA