SUEZ pomaga firmom z sektora budowlanego w odzyskiwaniu dużych ilości odpadów generowanych przez ich działania, tworząc wartość z odpadów i chroniąc środowisko. SUEZ gwarantuje wydajność operacyjną poprzez zapewnianie bezpiecznych miejsc pracy i zgodności z terminami, kosztami oraz uwarunkowaniami legislacyjnymi.
Twoje wyzwania

Zarządzanie dużymi ilościami odpadów, wygenerowanymi przez działania budowlane

Sektor budowlany generuje znaczną ilość odpadów. Sortowanie i odzyskiwanie odpadów budowlanych stało się poważnym wyzwaniem dla wszystkich graczy w branży.

W wymagającej branży funkcjonującej w środowisku o coraz bardziej złożonych regulacjach, interesariusze z sektora budowlanego muszą przestrzegać legislacji, która przesuwają się w kierunku coraz większego odzyskiwania odpadów. Muszą oni godzić bezpieczeństwo miejsca budowy w środowisku pełnym zagrożeń z koniecznością dotrzymywania terminów, kontrolowania kosztów i przestrzegania specyfikacji. Wszystkie działania budowlane są teraz skorelowane z podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju i niższym wpływie na środowisko.

 

Firmy w sektorze budowlanym starają się równoważyć wiele kwestii, takich jak:

  • Zwiększanie zaufania klientów poprzez większą reaktywność, zgodność regulacyjną i wiedzę w zakresie odzyskiwania odpadów;
  • Bezpieczeństwo miejsc pracy, w szczególności w odniesieniu do zarządzania zmianami, kontaktem z mieszkańcami, oceną odpadów i wpływem na środowisko;
  • Zapewnianie utrzymania kontraktów poprzez dotrzymywanie terminów, kontrolę kosztów i specyfikacji, utrzymanie standardów i osiąganie pozytywnych wyników;
  • Pokazywanie otoczeniu biznesowemu wzorcowego podejścia, z uwzględnieniem ograniczonego  wpływu na środowisko, pozytywnego wizerunku wobec klientów oraz swojej roli jako odpowiedzialnego pracodawcy.

255
mln
ton odpadów jest generowanych co roku we Francji przez sektor budowlany i robót publicznych.
70
%
odpadów z sektora budowlanego (wagowo) należy ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub odzyskać do 2020 zgodnie z Europejską Dyrektywa Ramową z 2008 r.
30 do 40
%
To redukcja kosztów możliwa dzięki sortowaniu odpadów w miejscu ich wytworzenia.
Nasze rozwiązania

Optymalizacja zarządzania odpadami budowlanymi w celu zapewnienia lepszego odzyskiwania

SUEZ zapewnia wsparcie od fazy przygotowania i przez cały okres realizacji inwestycji. SUEZ gwarantuje proste, bezpieczne zarządzanie odpadami  i zoptymalizowane odzyskiwanie za pomocą rozwiązań modułowych dostosowanych do każdego typu  miejsca budowy.
SUEZ obsługuje wszelkie typy miejsc budowy: nowe budowy, odnowienie/renowację, wyburzanie/rozbiórkę, roboty publiczne i remediację/rekultywację.
Construction site

Jak można osiągnąć maksymalny odzysk odpadów?

Oferujemy rozwiązania dla profesjonalistów z branży budowlanej na różnych etapach budowy w celu wsparcia i optymalizacji gospodarki odpadami budowlanymi i ich odzysku (gruzy rozbiórkowe, azbest, drewno, okna i stolarka, metale żelazne i nieżelazne, tynki ...)
Poznaj nasze rozwiązania
Urban ruins workplace

Jak można osiągnąć cele regulacyjne i środowiskowe?

Oferujemy naszą wiedzę i technologie, które pomagają zmniejszyć Twój ślad ekologiczny: od audytu ekologicznej strony po kontrolę emisji CO2 związaną z odpadami.
Poznaj nasze rozwiązania
Nasza wiedza

Wspieramy cię w całym łańcuchu wartości

Od konsultacji w zakresie zarządzania zasobami do usług posprzedażowych, zapewniamy Ci naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji twoich projektów
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com