Maksymalizuj odzysk odpadów

Oferujemy rozwiązania dla profesjonalistów z branży budowlanej na różnych etapach budowy w celu wsparcia i optymalizacji gospodarki odpadami budowlanymi i ich odzysku (gruzy rozbiórkowe, azbest, drewno, okna i stolarka, metale żelazne i nieżelazne, tynki ...)

Zwiększenie poziomu odzysku odpadów poprzez optymalne zarządzanie odpadami budowlanymi 

SUEZ zapewnia profesjonalistom z branży budowlanej fachową wiedzę na różnych fazach budowy (roboty ziemne, stan surowy, wykończenie), aby wspierać i optymalizować zarządzanie odpadami budowlanymi i ich odzyskiem w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

 • Audyty, diagnostyka i doradztwo 
 • Dedykowany kontakt
 • Terminy 24/48 godz.
 • Zarządzanie i konfiguracja
 • Kontrolowana logistyka i usługi odzysku
 • Organizacja sortowania
 • Zarządzanie administracyjne i regulacyjne (odpady niebezpieczne)

 • Odzyskiwanie surowców wtórnych
 • Szkolenie
 • Raportowanie
 • Przegląd 

Odzyskiwanie odpadów z wyburzania: od odpadów z miejsca budowy do materiałów budowlanych 

Przekształcamy odpady budowlane w materiały do budowy dróg. Po transformacji poddane recyklingowi materiały mineralne są wykorzystywane w sektorze robót publicznych jako zasypka i do prac drogowych jako alternatywa dla materiałów pierwotnych.

 • Typy przetwarzanych odpadów: gruz lub cegły z wyburzania, wzmocnione lub niewzmocnione płyty betonowe, słupy, itd., obojętny gruz z wyburzania budynków i  cywilnych obiektów, materiały z renowacji dróg.
 • Zasoby i organizacja dostosowana do Twoich ograniczeń: kontenery o odpowiedniej pojemności, reaktywne usuwanie i gromadzenie, ciągła adaptacja do wielkości i etapów budowy.
 • Rozwiązania zgodne z wymogami: gwarantowana możliwość wglądu Bezpieczne warunki pracy: sprzęt w dobrym stanie, pracownicy przeszkoleni w zakresie protokołów bezpieczeństwa
 • Rozwiązania zgodne z wymogami: gwarantowana możliwość wglądu kolejnych posiadaczy, a także zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Gromadzenie odpadów z wyburzania, sortowanych u źródła.
 • Transport do baz sortowniczych i miejsc przygotowania.
 • Wstępne sortowanie i podział na gruz, drewno i metal.
 • Przygotowanie gruzu do ponownego wykorzystania.
 • Wykorzystanie gruzu do zastąpienia technicznych materiałów do budowy dróg.

Zagospodarowanie azbestu 

Jesteśmy zaangażowani na każdym etapie procesu przetwarzania azbestu.

 • Usuwanie azbestu - w szczególności podczas rozbiórki.
 • Gromadzenie odpadów azbestowych, ziemi zawierającej azbest i pyłu z frezowania - zgodnie z regulacjami.
 • Usuwanie odpadów „wolnego” azbestu lub azbestu „związanego” i przekazywanie go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się gromadzeniem odpadów niebezpiecznych.
 • Monitorowanie logistyczne i możliwość śledzenia.

Odzyskiwanie drewna 

Kontrolujemy cały kanał przetwarzania drewnianych palet: gromadzenie, transport, sortowanie, naprawę, recykling, ponowne wykorzystanie i sprzedaż.

 • Zoptymalizowane sortowanie, niezależnie od typu drewna.
 • Tylko drewno sortowane u źródła, które nie zawiera klejów i substancji chemicznych, jest poddane odzyskowi.
 • Elastyczna logistyka zbiórki, aby dostosować się do twoich zwyczajnych lub okazjonalnych potrzeb.
 • Ponowne wykorzystanie: po sprawdzeniu stanu palety są naprawiane i wykorzystywane ponownie.
 • Odzyskiwanie materiałów: przekształcanie w nowe produkty (przegrody, panele meblowe, struktury budowlane).
 • Przekształcanie odpadów w energię w celu zaopatrywania indywidualnych lub centralnych zakładów ogrzewania.
 • Odzysk materiałów organicznych: przekształcanie w korę, wióry lub pył drewniany wykorzystywany do wzbogacania gleby.

Odzyskiwanie okien i stolarki

We współpracy z firmami z branży, gromadzimy rozmontowujemy wycofywane w eksploatacji okna i stolarkę, aby odzyskać drewno, aluminium i PVC. Odpady są wytwarzane przez roboty publiczne, stolarkę, przemysł, rzemiosło i osoby prywatne.

 • Bezpośrednie gromadzenie w miejscach produkcji, we współprac z sieciami odpowiednich przewoźników i profesjonalnymi centrami użyteczności publicznej
 • Typy przetwarzanych odpadów: zużyte produkty, resztki i odpady z produkcji, drewno, PVC i aluminium z okien i stolarki
 • Produkcja wysokiej jakości materiałów recyklingowanych
 • Odzyskiwanie materiałów: transformacja w nowe recyklingowane surowce, sprzedaż materiałów firmom w celu wytworzenia nowych produktów
 • Przekształcanie odpadów w energię: przekształcanie w stałe paliwa wtórne (SRF) w celu produkcji energii odnawialnej
 • Odpady niemożliwe do odzyskania, w szczególności odpady stałe: transportowane do przyjaznego dla środowiska kanału zbiorki odpadów

Odzyskiwanie metali żelaznych i nieżelaznych 

Zapewniamy rozwiązania recyklingu metali. Działamy od etapu zbiórki z wykorzystaniem pojemników do odzyskiwania i logistyki dostosowanej do każdego klienta.

 • Typy obrabianych odpadów: stal i żeliwo z odpadów i wyburzania, materiały kolejowe, ramy metalowe, kable z wyburzania
 • Dostarczanie pojemników do odzysku: otwarte lub zamknięte pojemniki, kontenery, prasy 
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym: metale zastępujące materiały pierwotne
 • Transformacja odpadów metalowych w metalowe wióry, bale, brykiet i śrut
 • Dostawy metali żelaznych i nieżelaznych i kabli do hut, rafinerii i odlewni
 • Przekształcenie kosztów w źródło przychodu

Odzyskiwanie tworzyw sztucznych w celu produkcji wysokiej jakości plastiku 

Jesteśmy ekspertami w zakresie gromadzenia, przetwarzania i ponownego wykorzystywania odpadów polichlorku winylu (PVC). Odpady PVC są kupowane i zbierane bezpośrednio od firm w branży i przekształcane w nowe produkty.

 • Typy przekształcanych odpadów: ścinki i odcięte części, ciężki, sztywny plastik, lekki, elastyczny plastik
 • Odzyskiwane są tylko te tworzywa sztuczne, które nie zawierają produktów niebezpiecznych
 • Przekształcanie produktów, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio z wykorzystaniem trzech technik (szlifowanie, mikrojonizacja i granulacja)
 • Sprzedaż surowców
 • Produkcja stałego paliwa z odpadów (SRF)
 • Logistyka zbierania tworzyw sztucznych: luzem lub pakowane
 • Pojemniki dopasowane do twojej lokalizacji (kontenery, pojemniki, worki, zgniatarki)
 • Lokalna sieć efektywnego sortowania tworzyw sztucznych
 • Możliwość śledzenia gwarantowana w całym procesie

Odzyskiwanie gruzu

Odzyskujemy odpady gruzu posortowane u źródła. Dzięki naszej technicznej i przemysłowej specjalistycznej wiedzy jesteśmy kluczowymi partnerami dla producentów w sektorze.

 • Typy przetwarzanych odpadów: standardowa płyta gipsowo-kartonowa, panele sufitowe, płytki, ścianki działowe o strukturze plastra miodu, płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna (zielona), ognioodporna (czerwona) i wytrzymała (żółta)
 • Specjalne pojemniki: zamknięte kompaktowe pojemniki (zaprawa możliwa do odzyskania) i otwarte pojemniki (resztkowa zaprawa) w pobliżu miejsca przechowywania odpadów
 • Profesjonalne obiekty zarządzania odpadami, wyposażone tak, by przyjmować odpady gruzu, zlokalizowane w całej Polsce
 • Bezpieczeństwo i możliwość śledzenia przepływów w całym procesie
 • Pełny cykl odzyskiwania: gruz jest mielony i wprowadzana z powrotem do nowego cyklu produkcji przemysłowej płyt gipsowo-kartonowych
 • Odpady gruzu niemożliwe do odzyskania: przesyłane do wyspecjalizowanych zakładów

Odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych

Zapewniamy rozwiązania w zakresie zbiórki i przetwarzania, w połączeniu ze zgodnym z przepisami, bezpiecznym zarządzaniem odpadami niebezpiecznymi. Gwarantujemy odzysk i przetwarzanie tego typu odpadów zgodnie z regulacjami.

 • Typy przetwarzanych odpadów: pojemniki po farbie, aerozole, baterie, neony, produkty chemiczne, azbest, węglowodory
 • Zatwierdzone pojemniki dostosowane do przechowywania materiałów niebezpiecznych

 • Zaawansowane wsparcie zgodności ze złożonymi regulacjami
 • Pełne śledzenie odpadów, aż do ostatecznego zagospodarowania
 • Przekształcenie odpadów w energię: spalanie w wysokiej temperaturze
 • Destylacja w celu przekształcenie używanych rozpuszczalników w niezmienione produkty końcowe
 • Wytwarzanie zastępczych produktów naftowych poprzez wstępną obróbkę olejów, płynu chłodniczego, glikoli i węglowodorów (regeneracja)
 • Ochrona Twoich pracowników i środowiska

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com