Jak zoptymalizować wykorzystanie zasobów?

Dostarczamy rozwiązania, które pomagają zmniejszyć ślad wodny, odzyskać odpady oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Redukcja zużycia wody podczas fazy produkcji w elektrowni 

Optymalizacja zasobów wody i minimalizowanie uwalniania do środowiska 

Odzyskiwanie odpadów podczas fazy produkcji oraz na etapie ostatecznego zamknięcia elektrowni 

 • Odzyskiwanie odpadów budowlanych z rozbiórki (zaprawa, beton, tworzywa sztuczne, itd.)
 • Odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych i patogennych (wkłady z chłodni kominowych, PCB, itd.)
 • Odzyskiwanie odpadów nieklasyfikowanych jako niebezpieczne (szlam, ciecze, metale, szkło, mosiądz, itd.) 
 • Inteligentne zarządzanie odpadami (śledzenie w czasie rzeczywistym, połączone kontenery, itd.)
 • Przechowywanie odpadów resztkowych
 • Odzyskiwanie zanieczyszczonych gleb i wody

Redukcja gazów cieplarnianych podczas fazy produkcji w elektrowni

Rozwijanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, produkcja zielonej energii elektrycznej i pary oraz monitorowanie zanieczyszczenia

 • Paliwa stałe odzyskane z SRF/RDF
 • Produkcja biomasy
 • Dostarczanie szlamu resztkowego
 • Czysty transport
 • Współinwestycja w zakład biomasy
 • Współinwestycja w zakład SRF/RDF
 • Oczyszczanie ścieków z SOx 
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com